بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

بانك سخنان بزرگان

زمان جستجو: 0.015 ثانيه

نمايش 30 گفتار اتفاقي از 18526 گفتار موجود

افرادي كه بزرگترين خدمت را به دانش و فرهنگ نموده اند، نويسندگان و پژوهشگراني بوده اند كه در انزوا مي زيسته اند و هرگز در گفتگوهاي دانشگاهي شركت نكرده و حقايق صد در صد اثبات نشده را در آكادمي ها ابراز نداشته اند.((فرانسوا ولتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حقايق را بگوييد و مردم را آگاه سازيد، هرچند مطمئن باشيد كه كشته خواهيد شد.((فرانسوا ولتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در جامعه اي كه كارها برحسب استعداد تقسيم نشود، در حقيقت همه بيكارند.((فرانسوا ولتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


سعادت جز رؤيا چيز ديگري نيست، فقط به نظر حقيقت دارد؛ چه وقتي انسان مي خواهد ميزان زندگي را حساب كند نبايد اندازه ي لذتها را بسنجد بلكه بايد رنجهايي را كه از آنها رهايي يافته است نيز در نظر بگيرد.((فرانسوا ولتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


باهوش بودن هيچ اهميتي نداره، ارزش واقعي [=راستين] تو قلبِ انسانه!((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حقيقت گرانبهاترين چيزي است كه ما داريم.((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يك دروغ ممكن است دنيا را دور بزند و به جاي اولش برگردد؛ اما در همين مدت، يك حقيقت هنوز دارد بند كفش هاي خود را مي بندد تا حركت كند.((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حقيقتي تشويق كننده تر از اين سراغ ندارم كه انسان با تلاش آگاهانه و منظم مي تواند زندگي خود را متعادل سازد.((هنري تورئو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تصور اين موضوع كه سرنوشت بشر مي تواند با تدبيرهاي عقلاني تغيير مسير يابد و راه درست را در پيش گيرد، زندگي را به معناي واقعي ناممكن مي سازد.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دانش حقيقي اين است كه همه بدانيم كه نادانيم.((سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ كس حق ندارد راضي شود كه در گمراهي و ناداني بماند و نيز كسي نبايد حقيقت را پنهان كند.((سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


من حقيقت را نمي دانم و از راه مباحثه با اشخاص مي خواهم آن را كشف كنم و كسب دانش نمايم.((سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هنرها تنها تقليد محض واقعيت خارجي نيستند و اگر برخي آثار هنري چنين بودند، در حقيقت در برابر رسالت عالي خود كاذب مي نمودند.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مفاهيم سازه هاي مغزي اند، حال آنكه ايده ها مقدم بر فكر بشري هستند. در حقيقت، درك مغزي ما از ايده ها مفهوم را مي سازند، لذا مفاهيم را راهي به قلمرو ذاتها نيست.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


وظيفه ي هنرها توصيف موارد خاصي از حقيقت نيست، بلكه نشان دادن امور مطلق و كلي اي است كه در پشت اين موارد خاص و جزيي قرار دارند.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تمام حقايق سه مرحله را پشت سر گذاشته اند: اول، مورد تمسخر قرار گرفته اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است و سوم، به عنوان يك چيز بديهي پذيرفته شده اند.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ايده ها الگوهاي ازلي اي هستند كه در قلمرو ذاتها يا هستي هاي حقيقي وجود دارند و آدميان تنها هنگامي كه خود را از توجه به جزييات، در اينجا و اكنون (مكان و زمان) رها سازند وارد آن قلمرو مي شوند.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر حقيقت از سه مرحله مي گذرد: اول مورد تمسخر قرار مي گيرد. دوم به شدت با آن مخالفت مي شود و سوم به عنوان يك امر بديهي مورد پذيرش قرار مي گيرد.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در حقيقت، عشق مطلقاً همان غريزه جنسي است منتها در شكلي سركش تر، ويژه و شايد اگر دقيقش را بخواهيم، آشكارتر.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در جهان واقعي، پس از اراده حيات، اين عشق است كه خود را به عنوان قويترين و فعال ترين همه ي محركها به نمايش مي گذارد.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هدف حقيقي تمامي عشق و عاشقي ها، اگرچه خود افراد از حقيقت بي خبر باشند، اين است كه موجودي جديد به دنيا آيد.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اكثر ازدواجها نه محصول انتخاب و خواست حقيقي، كه ثمره ي انديشه هاي سطحي و شرايط اتفاقي اند.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در پاره اي از موارد، عشق با احساسي كاملاً متفاوت در هم مي آميزد؛ يعني رفاقت حقيقي.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حقيقت، زيباترين برهنگي است و ژرفناي تاثير آن نتيجه سادگي بيانش است.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ايجاز حقيقي بيان از آنِ كسي است كه آنچه را كه ارزش بيان دارد مي گويد و از طول و تفصيل اموري كه هر كس خود قادر است به آنها بينديشد اجتناب مي ورزد.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حقيقتي كه صرفاً فرا گرفته شده باشد همچون عضوي مصنوعي است.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


فضيلت حقيقي، مهم نيست در چه زمينه اي، تنها آنجا به دست مي آيد كه اثر به خاطر خودش خلق شده باشد و نه به عنوان وسيله اي براي نيل به اهداف برتر.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي پرورش حقيقي در ادبيات باستاني مطلقاً لازم است كه فرد چند بُعدي باشد و ديدگاه هاي مختلفي را بكار گيرد.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنها كه از ميان اكثريت بيرون مي آيند، آنها كه نابغه نام مي گيرند، تنها آنان والايان حقيقي نوع بشرند.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اينكه مغز بايد نوكر و كارگر شكم باشد در حقيقت عقيده ي آن كساني است كه نه حاصل دسترنج خود را مي خورند و نه به سهم خود قناعت مي كنند.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.