بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

بانك سخنان بزرگان

زمان جستجو: 0.001 ثانيه

نمايش 30 گفتار اتفاقي از 18526 گفتار موجود

او هيچ چيز نمي داند، اما تصور مي كند و تظاهر مي كند كه همه چيز را مي داند، اين تعريف كوتاه و يك نماينده ي مجلس است.((جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ما از جنس روياهايمان هستيم.((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تشويق ها، روياها، آه ها، آرزوها و اشكها از همراهان جدايي ناپذير عشق اند.((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بيكاري نه تنها موجب پريشاني فكر و ناراحتي خيال است، بلكه كدورت و پشيماني هميشگي و باطني پديد مي آورد.((فريدريش شيلر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


جواني تركيبي از غرور و نشاط است، اما پيري خوابي از الهام و خاطرات است.((فريدريش شيلر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آزادي فقط در دنياي خيال وجود دارد.((فريدريش شيلر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هرگاه گرفتن تصميم مهمي را دشوار يافتيد بدانيد كه علتش تنها يك چيز است و آن اينكه تصور روشني از ارزشهاي خود نداريد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نشاط و خوشدلي، اعتماد به نفس شما را تقويت و زندگي را دلپذيرتر مي سازد و باعث مي شود كه اطرافيان شما شادي بيشتري را احساس كنند. خوشدلي به معني خوش خيالي و فرار از مشكلات نيست، بلكه نشانه ي هوش و ذكاوت شما است.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ايمان به همراه تلاش و تكاپو مي‌تواند همه‌ي خواسته‌ها و روياها را برآورده سازد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر داشتن فكر و انديشه ي مثبت به تنهايي كارساز بود، بايستي همه در كودكي اسبهاي كوچك داشته و اكنون نيز زندگي رويايي داشته باشيم؛ هر موفقيت بزرگ با عمل به دست مي آيد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تصورات دروني ما مطابق با ثبت دقيق رخدادها نيست، بلكه رخدادهاي مورد نظر، از صافي باورهاي خاص فرد، برداشتها، ارزشها و پيش فرض هاي وي مي گذرند تا ثبت گردند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


گاهي، نرسيدن به يك رويا كه با ناشكيبايي و مشتاقانه، خواهان آن هستيد، آنچه را به راستي مي‌خواهيد و به آن نياز داريد و براي آن ساخته شده‌ايد، به شما مي‌دهد و مي‌بخشد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي ايجاد تغيير در ديگران بايد از تصورات دروني آنها درك درستي داشته باشيد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ چيز به خودي خود داراي معنا نيست، بلكه احساسات، رفتارها و واكنش هاي ما نسبت به هر چيز بستگي به نحوه ي ادراك و تصور ما از آن چيز دارد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


رفتار ديگران نسبت به شما، بر مبناي تصوري [ =انگاره اي ] است كه از منش شما دارند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همه‌ي روياهاي بشر دست يافتني هستند و به جرأت مي‌توان گفت، رويايي وجود ندارد كه نتوانيم به آن دست يابيم.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نغمه و وزن موسيقي تاثير فوق العاده اي بر روح انسان دارد و اگر درست به كار رود، مي تواند زيبايي را در روياهاي روح جايگزين كند.((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنگاه كه جزء خردمند و شريف و حاكم نفس انسان به خواب رود، جزء حيواني و وحشي نفس كه از خوردن و آشاميدن سير شده، بناي جست و خيز مي‌گذارد و از خواب گريخته، درصدد نيل به آرزوهاي خود برمي‌آيد.((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر راستي را پيش‌آهنگ بپنداريم، قابل تصور نيست كه كارواني از ستم و تبهكاري در پي آن روان يابيم.((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


رويايي كه غير ممكن ها را به ما وعده مي دهد، به همين سبب نيز از ما كناره مي گيرد، اما روياهايي كه ممكن ها را به ما وعده مي دهد، وارد زندگي مي شود و تنها در اين زندگي راه خود را مي يابد.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر كسي خود را در رويا براي لحظه اي سر كرده ي ارتش مي پندارد كه از نفربَرها گريخته است.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر مرا همتاي خود مي پنداريد، پس بر بند كفاره ام بكشيد. اگر به گونه اي ديگر [مرا] تصور نمي كنيد، مي خواهم كه بر دارم زنيد.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تنهاي تنها بودن چه خوب است؛ انسان مي تواند با خود بلند بلند سخن بگويد و قدم بزند، بي آنكه نگاه ها مزاحم اش شوند، مي تواند درون رويايي ناخواسته به پشتي تكيه دهد!((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


روياي من از قدرت اراده ام آغاز شد.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر به اجبار از چيزي خشنود شوم آن چيز هميشه برايم رخ خواهد داد؛ چرا كه براي من قناعت [ =بسنده كاري ] به معناي از دست دادن يك رويا است.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


روياها همواره رويا مي مانند. پس نيازي نيست كه لمس شان كني. اگر روياي خود را لمس كني خواهد مرد.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همه چيز هست چون ما هستيم و همه چيز براي آناني كه ما را در گونه گوني زمان دنبال مي كنند، چنين خواهد بود كه ما آن را براي خود مشتاقانه ترسيم كرده بوديم، يعني همان گونه كه به پاس خيال مان راستين بوده ايم.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همين كه بتوانيم جهان را چونان خيال و تصاوير موهوم بنگريم، مي توانيم همه ي چيزهايي را كه برايمان روي مي دهد، خيال تلقي كنيم.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خوشبخت كسي كه با ياري خيال، شخصيت خود را ترك مي كند و با تماشاي زندگي غريبه ها خويشتن را مسرور مي سازد و حتا نه كل تاثيرات، اما نمايش دروني كل تاثيرات را تجربه مي كند.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.