بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان بودا

زمان جستجو: 0.11 ثانيه

نمايش 61 - 80 گفتار از 134 گفتار يافت شده

بگذار خردمند پند دهد و آموزش دهد و آنچه را ناشايست است، از آن بازدارد. فرزانه، محبوب [ =پسند ] نيكان باشد و منفور [ =ناپسند ] بدان.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بدكاران را يار مگير و دوست خسان [ =فرومايگان ] مباش. با نيكان دوستي كن و بهترين مردمان را دوست گير.

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مقنيان [ =چاه كن ها ] هرجا خواهند آب برند؛ كمانگيران تير در كمان كُنند؛ درودگران [ =نجاران ] از چوب چيزها كَنند؛ خردمندان خود را سازند.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چنان كه سنگ استوار را باد نلرزاند، خردمندان نيز از سرزنش و ستايش، ترديد به دل راه ندهند.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


برخيز! سُستي مكن! پي دادِ راستي رو! راستان در اين جهان و جهان ديگر به شادي بيارمند.

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
((بودا
girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


نيكان در همه حال با دورانديشي گام بردارند؛ نيكان از براي برآوردن خواهش شهواني، سخن نگويند؛ خردمندان در غم و شادي هرگز به هيجان نيايند و افسرده نگردند.

girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
((بودا
girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


گر كس از براي خويش يا ديگران، پسر، ثروت، و سروري آرزو نكند و پيروزي خويش را به شيوه‌هاي نادرست نخواهد، نيك، خردمند و پارسا باشد.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يك كلمه‌ي با معني [ =با چَم ]، بهتر از هزار كلمه‌ي بي‌معني است كه آن كلمه‌ي بامعني را گر كسي شنود، خاموش گردد.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بر خود چيره شدن، بهتر از چيرگي بر همه‌ي مردمان است.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر كس، صدهزار سال، هر ماه هزاران بار قربان كند و اگر يك دم كسي را بزرگ دارد كه دانش راستين پابرجاي دارد، آن بزرگداشت، بهتر از صد سال قربان كردن است.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هرچه كسي در اين جهان در يك سال، پيشكش و نثار قربان كند تا مُزد يابد، اين همه پشيزي نيرزد؛ بزرگداشت پارسايان بهتر است.((بودا

girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آن كه صد سال بدكار و ناخويشتندار زيَد، زندگي يكروزه‌ي مرد فرزانه و انديشمند بهتر از آن صد سال است.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن كه صد سال تنبل و سست زيَد، زندگي يكروزه‌ي آن كه نيروي استوار يافته، بهتر از آن صد سال است.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن كه صد سال زيَد و آغاز و انجام را نبيند، زندگي يكروزه‌ي آن كه آغاز و انجام را بيند، بهتر از آن صد سال است.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن كه صد سال زيَد و برترين داد را نبيند، زندگي يكروزه‌ي آن كه برترين داد را بيند، بهتر از آن صد سال است.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر كس در انجام نيكي سُستي ورزد، انديشه‌اش از بدي شادمان گردد.

girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do how do you get a girlfriend
((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر كس گناه كند، مگذار ديگر چنان كند؛ مگذار به گناه كردن، دل خوش دارد كه انباشتن بدي، دردناك است.((بودا

girlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me read how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بدكار تا كردار بَدش بَر ندهد، شادي بيند، ولي چون كردار بدش بَر دهد، بدي بيند. نيكوكار نيز تا كردار نيك او بَر ندهد، بدي بيند، ولي چون كردار نيك او بَر دهد، نيكي بيند.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مگذار كَس، نيكي را خُرد انگارد و در دل گويد مرا نخواهد رسيد. ظرف آب نيز از ريزش قطرات آب پُر گردد. دانا پُر از نيكي گردد، گرچه اندك اندك نيكي خويش را گرد آورد.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن كه دستش زخمي نباشد، شايد به زهر دست زند، ولي زهر آن را كه زخمي نباشد، اثر نكند و او را كه بدي نكند، بدي نباشد.((بودا

girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدgirlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com how do you get a girlfriend))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
پيشين 1 2 3 4 5 6 7 پسين

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.