بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان بزرگان درباره شادي

زمان جستجو: 0.016 ثانيه

نمايش 21 - 40 گفتار از 1110 گفتار يافت شده

برخي از افراد هر كجا مي روند شادي آفرين مي شوند و برخي، هر كجا چنين افرادي قدم مي گذارند، همواره دنباله روشان هستند.((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در دنيا لذتي كه با لذت مطالعه برابري كند، وجود ندارد.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting
" title="رمان نويس روسي ( 1828- 1910 )">لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


«عشق ورزيدن كافي است، آنگاه همه چيز لذت بخش است.((لئو نيكولايويچ تولستوي

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تنها هدف زندگي، رسيدن به سعادت و كسب لذت است. رسيدن به لذت و خوشي هدفي شايسته و درخور حيات است. بخشش، صليب و فداكاري، همه در راستاي رسيدن به لذت و شادماني قرار گرفته اند.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting
">لئو نيكولايويچ تولستوي
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


شادي سبدي از عشق است كه با آن مي توان به روح دست پيدا كرد... بدون شك يك قلب شاد، نتيجه ي قلبي است كه از عشق برافروخته است.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="راهبه ي كاتوليك آلبانيايي و بنيانگذار امور خيريه در هند (1910- 1997)">مادر ترزا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


سكوت، بينشي نوين از زندگي به ما مي دهد. در اين بينش، وجود ما سرشار از لطف او خواهد شد؛ بارقه اي كه امكان مي دهد تمام كارها را با خوشي به پيش ببريم.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting" title="راهبه ي كاتوليك آلبانيايي و بنيانگذار امور خيريه در هند (1910- 1997)">مادر ترزا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اجازه نده كسي نزد تو بيايد، مگر اينكه هنگام بازگشت، شادتر و خوشحال تر باشد.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting">مادر ترزا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به همسرتان لبخند بزنيد، به شوهرتان لبخند بزنيد، به فرزندانتان لبخند بزنيد و به يكديگر لبخند بزنيد. مهم نيست كه به چه كسي لبخند مي‌زنيد، مهم اين است كه اين لبخندها به شما كمك خواهد كرد تا ميزان عشق‌تان را نسبت به يكديگر افزايش دهيد.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting">مادر ترزا

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


در لذتي كه آميخته به فساد است، خوشحال نباشيد و [ به اين ] فكر كنيد كه لذت نمي ماند و فساد مي ماند.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting" title="فيلسوف يوناني (470 ق.م – 392 ق.م )">سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خودخواهي، راهها را مي بندد و خير و خوشي را دور مي كند. حال آنكه، هر انديشه ي مهرآميز به دور از خودخواهي، نطفه ي كاميابي را در خود مي پروراند.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)">فلورانس اسكاول شين

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


شور و شوق نسبت به هر كاري كه انجام مي دهيد، در مخفي كامروايي را به رويتان مي گشايد.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)">فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خداوند، گيرنده‌ي دلنشين را به اندازه‌ي بخشنده‌ي خوشدل دوست دارد.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
">فلورانس اسكاول شين
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


خشم، بيزاري، بدخواهي، حسد [ =چشم تنگي ] و كين خواهي، شادماني انسان را مي ربايد و بيماري و شكست و فقر مي آورد.((فلورانس اسكاول شين

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تا زماني كه انسان، هرچه ترس را از ذهن نيمه هشيار خود نزدايد، او را شادي و آرامشي نيست.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting">فلورانس اسكاول شين

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


زماني كه انسان با خشنودي و بدون ترس خرج كند، راه را براي سرازير شدن پول بيشتر مي گشايد.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


محبت و خوش قلبي در كسب و كار نيز گرانبها است.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


برخي از مردم، بخشندگاني خوشدل، ولي گيرنده‌اي ناپسند هستند.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
">فلورانس اسكاول شين
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


نخستين گام براي كسب كاميابي اين است كه از آنچه هستيد، شادمان باشيد.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting">فلورانس اسكاول شين
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


براي اينكه فروشنده ي خوبي باشيد، بايد براي كالاهايي كه مي فروشيد، شور و شوق داشته باشيد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


باور، نيرومندتر از خوش بيني است.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد
پيشين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 پسين


واژه‌هاي کلیدی:

سخنان بزرگان در مورد شادي

|

سخنان بزرگان درباره شادي

|

سخن بزرگان در مورد شادي

|

سخن بزرگان درباره شادي

|

سخنان زیبا در مورد شادي

|

سخنان زیبا درباره شادي

|

جملات بزرگان در مورد شادي

|

جملات بزرگان درباره شادي

|

جملات زیبا در مورد شادي

|

جملات زیبا درباره شادي

|

جملات کوتاه در مورد شادي

|

جملات کوتاه درباره شادي

|

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.