بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان بزرگان درباره زيبايي

زمان جستجو: 0.001 ثانيه

نمايش 1 - 20 گفتار از 309 گفتار يافت شده

برخي از افراد زندگي نمي كنند، مسابقه ي دو گذاشته اند، مي خواهند به هدفي كه در افق دوردست دارند برسند و در حالي كه نفسشان به شماره افتاده، مي دوند و زيبايي هاي پيرامون خود را نمي بينند.((جين وبستر

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


نسبت به همه مهربان و صميمي باش و به ياد داشته باش كه جامه نو به انسان شخصيت نمي دهد، بلكه مانند پر مرغان زيباست كه آنها را مي پوشاند و به آنها زيبايي مي دهد.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting

">جورج واشنگتن)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خانم! زيبايي شما تنها چشم را لذت مي بخشد، اما زيبايي اخلاق و فهم شما، روح را نوازش مي دهد.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
">فرانسوا ولتر
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اين زيبايي نيست كه آفريننده ي عشق است، بلكه عشق است كه آفريننده ي زيبايي است.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="رمان نويس روسي ( 1828- 1910 )">لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انسان بايد از هر نظر چه ظاهر و چه باطن، زيبا و آراسته باشد.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting" title="داستان نويس روسي ( 1860- 1904 )

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
">آنتوان چخوف
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


روح دروني خود را زيبا كنيد تا شخصيت دروني و بيروني شما يكي شود.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting" title="فيلسوف يوناني (470 ق.م – 392 ق.م )">سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مردم هر كدام آرزويي دارند؛ يكي مال مي خواهد، يكي جمال و ديگري افتخار. ولي به نظر من دوست خوب از تمام اينها بهتر است.((سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حقيقت، زيباترين برهنگي است و ژرفناي تاثير آن نتيجه سادگي بيانش است.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting" title="انديشمند آلماني ( 1788-1860)">آرتور شوپنهاور

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مادام كه مجلات ادبي، معلومات مختصر و پيش پا افتاده ي مردمان معمولي را چاپ مي كنند، به ويژه ابزار مكارانه اي براي سرقت وقت مردم زيبايي شناس هستند؛ وقتي كه بايد براي پيشرفت فرهنگ به شاهكارهاي اصيل هنري اختصاص يابد.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting" title="انديشمند آلماني ( 1788-1860)">آرتور شوپنهاور

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


زيبايي اگرچه مايه شرافت است، اما در معرض هزاران شر و آفت است.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting" title="انديشمند آلماني ( 1788-1860)">آرتور شوپنهاور

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مشاهده دقيق مردم حتي اگر ارزش مصاحبت نداشته باشند مهم و ارزشمند است. هر فرد به عنوان تصوري از طبيعت، ارزش مشاهده دارد؛ بنابراين بالاترين درجه متعلق به زيبايي است، زيرا تصوير كامل تر و متعالي تر طبيعت است.((آرتور شوپنهاور

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


زيبايي، تصور اصلي و اساسي طبيعت است.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting">آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نابغه در شرايط مساعد و با تلاش پيگير و اشتياقي سستي ناپذير، زندگي را وقف توليد، تحصيل، ساخت و ساز و باروي، طرح ريزي، بنيانگذاري، برقرارسازي و زيبايي بخشي مي كند و همواره به اين مي انديشد كه براي خود كار مي كند.((آرتور شوپنهاور

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


رويدادهاي خوش زندگي مثل درختان سرسبز و خرمي است که وقتي از دور به آنها مي نگريم خيلي زيبا به نظر مي رسند، ولي به مجرد آنکه نزديکشان شده و وارد آنها مي شويم، زيبايي شان هم از بين مي رود. شما در اين زمان نمي توانيد بفهميد زيبايي اش به کجا رفته است. آنچه مي بينيد، چند درخت خواهد بود و بس.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting">آرتور شوپنهاور
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


زن زشت در دنيا وجود ندارد. تنها برخي از زنان هستند که نمي توانند خود را زيبا جلوه دهند.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


فرد خردمند و هوشيار، هرجا گام نهد، نيك بختي و آسودگي خاطر، همراه او است؛ زيرا در جهان به جز خوبي و زيبايي، چيزي نمي بيند.((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آه كاش دوران زيباي عشق جوان تا ابد سبز مي ماند!((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="شاعر آلماني (1759- 1805)">فريدريش شيلر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به زنان خود به [ ديده ] احترام بنگريد. آنها گلهاي آسماني را در بستر زمين مي كارند و جامه دلپذير و زيباي عشق را مي آرايند و در پرده پاكدامني، احساسات لطيف را مي پرورانند.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((فريدريش شيلر
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


همه ي چيزهاي زيبايي را كه مي بيني، به ذهن بسپار، تا هميشه با تو باشند، حتي در زمانهايي كه آنها را نمي تواني ببيني.((ژان پل سارتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زيبايي را آن‌گونه كه احساس مي‌كنيم، امري ستايش ‌ناپذير است؛ آنچه هست يا آنچه معني [ =چَم ] مي‌دهد، هيچ‌گاه بيان شدني نيست.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
">جرج سانتايانا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 پسين


واژه‌هاي کلیدی:

سخنان بزرگان در مورد زيبايي

|

سخنان بزرگان درباره زيبايي

|

سخن بزرگان در مورد زيبايي

|

سخن بزرگان درباره زيبايي

|

سخنان زیبا در مورد زيبايي

|

سخنان زیبا درباره زيبايي

|

جملات بزرگان در مورد زيبايي

|

جملات بزرگان درباره زيبايي

|

جملات زیبا در مورد زيبايي

|

جملات زیبا درباره زيبايي

|

جملات کوتاه در مورد زيبايي

|

جملات کوتاه درباره زيبايي

|

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.