بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

بانك سخنان بزرگان

زمان جستجو: 0.001 ثانيه

نمايش 30 گفتار اتفاقي از 18526 گفتار موجود

انسان براي كسب محبت دست به خيلي كارها مي زند؛ اما براي تحريك حسادت ديگران هر كاري كه از دستش ساخته باشد، انجام مي دهد.((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حسد، بزرگترين دشمن عشق است.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خشم، بيزاري، بدخواهي، حسد [ =چشم تنگي ] و كين خواهي، شادماني انسان را مي ربايد و بيماري و شكست و فقر مي آورد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


فراتر و برتر مي روي. اما هرچه بالاتر روي چشم رشك [ =حسد ] تو را كوچك تر مي بيند و آن كه پرواز مي كند از همه بيش نفرت مي انگيزد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به هر جا كه به راستي دادگري راه يافته و به مرور زمان در آن جا نهادينه شده باشد، رشك ورزي به وجود مي آيد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در حقيقت، غيبت تجلي رشك و نفرت فرو خورده ي گروههاي محروم اجتماعي است.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنك يك حسود؛ براي او آرزو نكنيد كه بچه دار شود. او حتي نسبت به بچه ها حسادت خواهد كرد، زيرا ديگر نمي تواند مانند آنها شود.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حسود را آزار مده كه خود در آتشي بي پايان مي سوزد. هر چيزي كه مطابق ميل و آرزوي ماست، حقيقت محض به نظرمان مي رسد و تمام آن چيزها كه بر خلاف ميل مان است، خشمناكمان مي كند.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حسود بر من حسد مي ورزد، بي آنكه خود بداند.((جبران خليل جبران)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


رشك بردن را ناديده بگيريد و به كلي آن را فراموش كنيد؛ زيرا اين حس، هميشه شما را شكنجه خواهد داد.((ويكتور هوگو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حسود از چاقي ديگران لاغر مي شود.((هوراس)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


پنج چيز است كه پنج چيز از آن نزايد: دلي كه خانه ي غرور است كانون محبت نشود. ياران دوران فرومايگي، نكوخويي ندانند و تنگ نظران ره به بزرگي نبرند. حسودان بر جمال و كمال جز به چشم كين ننگرند و دروغگويان از كسي وفا و اعتماد نبينند.((گوته)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر حسد در پي آن است كه خويشتن را به چنگ و دندان بدرد؛ او را در نيت خير خود آزاد بگذار.((گوته)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


رقابت تا زماني پسنديده است كه كار را به حسادت نكشاند.((دكارت)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


روح جهان از خوشبختي انسانها سيراب مي‌شود و يا از بدبختي، ناكامي و حسادت آنها.((پائولو كوئيلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حسد ورزان و شكست خوردگان تنها در حالي مي توانند به تو صدمه بزنند كه خود، توان اين كار را به آنان بدهي.((پائولو كوئيلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مرگ، اين لطف را دارد كه كاخ نيكنامي را بهره‌ي انسان مي‌سازد و رشك و تنگ‌نظري كسان را نسبت به وي نابود مي‌كند.((فرانسيس بيكن)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آرزو و چشم و هم چشمي و رشك، هر سه به ترتيب دنبال يكديگرند.((آگاتا كريستي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حسود تصور مي كند چنانچه پاي همسايه اش بشكند، او بهتر راه تواند رفت.((مثل دانماركي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنكس كه به كسي ديگر حسد ورزد، دليل بر آن است كه اعتراف به برتري او كرده است.((هراس وال پول)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر حسادت ويژگيهاي سوختن را داشت، نياز به هيچ سوخت ديگري نبود.((مثل يوگوسلاوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از حسادت تنها يك نتيجه عايد حسود مي شود و آن از بين رفتن تدريجي خود اوست.((مثل انگليسي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بدگويي حسود دليل برتري شماست.((تن)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حسود قبل از اينكه چاقي ديگران را بگيرد، خودش از لاغري خواهد مرد.((امير قلي امين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مردها را شجاعت به جلو مي راند و زنها را حسادت.((؟)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يكي از بينش هايي كه به انسانها لطمه مي زند، آرزوي برابري است؛ اين آرزو سرچشمه حسادت و تنگ نظري است.((جان ماكسول)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حسهاي بد و منفي مثل كينه، حسد، غم و غصه چنان با قدرت و سرعتي غيرعادلانه راه خود را در افكار آدمي باز مي كند كه به ناچار افكار خوب و خوشايند مجبور به عقب نشيني مي شوند.((ديل كارنگي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن‌كس كه رشك ورزد، خسيس و نادرست باشد، تنها به مِس سخني يا ديدار زيبا، اَرجمند نگردد.((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خودبيني و رشك بردن، هزاران ويژگي خوب را مي پوشاند.((كنفوسيوس)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از ستايش (ديگران) بپرهيز زيرا (اين كار) مانند سر بريدن است (يعني ممكن است دشمناني از روي حسادت پيدا كند و جان او به خطر بيفتد.)((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.