بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

بانك سخنان بزرگان

زمان جستجو: 0.065 ثانيه

نمايش 30 گفتار اتفاقي از 18526 گفتار موجود

زماني كه ايمان و باور خود را از دست مي‌دهيد، زندگي، پوچ و بي‌معنا مي‌شود و زماني كه زندگي، پوچ و بي‌معنا شود، ديگر زنده نخواهيد بود و زندگي را از كف خواهيد داد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زماني كه پيشه‌ي سخت و توان فرسايي داريد و ايمان و باور پابرجايي نيز بدان نداريد و مفهوم و هدفي والا را در آن نمي‌بينيد و نمي‌يابيد، زندگي براي شما جهنم خواهد شد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ذهن خود را باز و پذيرا نگه داريد و همواره گنجايش راه دادن انديشه‌ها و باورهاي تازه را در خودتان ايجاد كنيد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اين باورهاي ما هستند كه سرنوشت‌مان را رقم خواهند زد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بسياري از نااميدي‌هايي كه احساس مي‌كنيم، زاييده‌ي ديدگاه‌ها، باورها و ارزش‌هاي خودمان است و ارتباطي با آنچه پيش آمده ندارد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ترس، شك و ترديد و نبود اطمينان و باور، هرگز نتايج چندان گهرباري ندارند و نخواهند داشت.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اطمينان و باور، چيزي نيست كه آن را در بيرون از خود بجوييم و به سوي آن، دست دراز كنيم.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همه ي كنش هاي ما برآمده از اين باور بنيادي است كه چه كسي بايد باشيم و چه كارهايي را بايد، يا نبايد انجام دهيم.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


با دگرگوني باورها، ارزشها، قوانين و هويت، مي توان همه ي رفتارها را دگرگون نمود.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كارهايي را كه مي توانيم يا نمي توانيم بكنيم و آنچه را كه شدني يا نشدني مي پنداريم، به ندرت، برآمده از توانايي راستين ما بوده و بيشتر از باورهايي كه نسبت به خود داريم، سرچشمه مي گيرد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بي‌شك زندگي ما انسانها هدفي دارد. بدون باور پابرجا به اين چَم، مفهوم و هدف، ديگر انگيزه‌اي براي زندگي باقي نمي‌ماند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چنانچه كسي را باور نكنيد، خواهيد مُرد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در اين زندگاني، هر چيزي كه به‌ راستي ارزشمند باشد، مستلزم ايمان و باور پابرجاست.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بدون ايمان و باور پابرجا، نمي‌توانيد زندگي كنيد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هنگامي كه دو نفر با هم رابطه ايجاد مي‌كنند و دو نظر، باور و يا نگرش بسيار ديگرگون نسبت به امري مشترك دارند، از يكديگر دوري مي‌گزينند و نمي‌توانند به سوي دنياهاي يكديگر پل بزنند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چنانچه خواهان روابطي پسنديده و كامروا با ديگران هستيد، نخستين باور هسته‌اي و مركزي كه مي‌بايد داشته باشيد، آن است كه بدانيد هويت و منش راستين مردم با رفتارها، پاسخ‌ها و واكنش‌هاي آنها يكي نيست.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنچه روابط را پايدار نگه مي‌دارد، آن است كه با وجود نگرش‌ها و باورهاي گوناگون، بتوانيد به گونه‌اي با هم ارتباط برقرار كنيد و پلي ميان دنياهاي خود بزنيد كه به روابط شما آسيبي نرساند و آن را پايدار و ماندگار نگه دارد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زماني كه همه چيز خوب است و در مورد همه چيز، آسوده دل هستيد، گوش‌تان بدهكار نيست، ولي هنگامي كه در زندگي با دشواري روبه‌رو شديد يا درد و رنجي به سراغتان آمد، آنگاه گوش شنوا پيدا مي‌كنيد و پذيرش‌تان براي باورها و انديشه‌هاي تازه بالاتر مي‌رود.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هنگامي كه با آسودگي و باور، به ديگران اجازه مي‌دهيد به جاي شما بينديشند و تصميم بگيرند، همواره ناگزيريد براي آن، بهايي بپردازيد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اطمينان، باور و قطعيت، مانند تيغ دولبه‌اي است كه مي‌تواند نتايج وارونه و ناسازگاري ايجاد كند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ايمان به همراه تلاش و تكاپو مي‌تواند همه‌ي خواسته‌ها و روياها را برآورده سازد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به ياد داشته باشيد، باور، اطمينان و قطعيت، يك مهارت و توانايي است كه هرچه بيشتر آن را تمرين كنيد، هر بار مي‌توانيد با سادگي بيشتري به آن دست يابيد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مي‌بايست اين باور را در خود به وجود آوريد كه مي‌توانيد بر همه‌ي دشواري‌هاي خود چيره شويد و همه‌ي آنها را از بين ببريد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همه‌ي رهبران بزرگ دنيا آموخته بودند كه چگونه خودباوري و بي‌گماني را پيش از هر كس و نخست از درون خودشان ببينند و باور كنند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يكي از سست‌كننده‌ترين باورهايي كه مي‌توانيم داشته باشيم، آن است كه گمان كنيم رويدادها، امور و پديده‌ها در كنترل ما نيستند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


باورها و ارزش‌ها، بهترين راهنما و مشاور زندگي شما هستند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


رفتارهاي ما به شدت تحت تاثير باورهاي ما هستند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر باور كنيد كه بر خود مسلط بوده و قادر به تغيير روحيات خود هستيد، البته به اين كار توانا خواهيد شد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نمي توان به اصطلاح با قدرت اراده با ديگران ارتباط برقرار كرد و با كمك چماق، آنها را وادار به پديرفتن باورها و نقطه نظرهاي خود كرد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


سرآغاز بهروزي اين است كه بدانيم باورهاي ما ارادي است.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.