بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان جرج برنارد شاو

زمان جستجو: 0.062 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 71 گفتار يافت شده

معني حقيقي آزادي، مسئوليت است و به همين دليل است كه اغلب از آن مي ترسند.

online women cheat
(( cheat on wife women cheat
">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ملت از راه آزادي به تعليم و تربيت دست مي يابند، نه برعكس.

cheat on wife women cheat
((جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هرگز براي پول ازدواج نكنيد، چون براي پول در آوردن راههاي آسانتري هم وجود دارد.

online women cheat
(( online women cheat
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
cheat on wife women cheat
">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يك بطري كه تا نيمه آب داشته باشد، از نظر يك فرد خوشبين نيمه پر است، اما از نظر يك فرد بدبين نيمه خالي به شمار مي رود.

cheat on wife women cheat
(( cheat on wife women cheat
" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)
cheat on wife women cheat
marriage affairs women cheat
">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


گذراندن زندگي در جهت هدفي كه آن را بزرگ و شكوهمند مي‌دانيد، منجر به شادي و سرور راستين مي‌شود.((جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يك عمر اشتباه كردن، نه تنها افتخارآميز است، كه بسيار سودمندتر از يك عمر نشستن بيهوده است.(( online women cheat" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)

cheat on wife women cheat
">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن كه مي تواند، انجام مي دهد و آن كه نمي تواند، انتقاد مي كند.(( marriage affairs women cheat" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بزرگترين نعمت خدا هستي و حيات است.(( online women cheat" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)

cheat on wife women cheat
marriage affairs women cheat
">جرج برنارد شاو
cheat on wife women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد cheat on wife women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


دانش زماني خطرناك است كه فكر كند به هدف خود رسيده است.((جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دانش در دو صورت خطرناك مي شود : اول اينكه در دست آدم ناداني قرار گيرد و دوم اينكه فكر كند به هدف خود رسيده است.

online women cheat
(( cheat on wife women cheat
online women cheat
">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يك محصل بايد كتابهاي خوب بخواند، اما يك نويسنده بايد كتابهاي بيهوده را هم مطالعه كند. من مزخرف ترين كتابها را مي خوانم و با اينكه جواهر قيمتي اغلب در خزانه هاست، گاهي در ويرانه ها گنجهايي پيدا مي شود كه آدم را بسيار دگرگون مي كند. آدم بايد از هر سوراخ و سنبه اي خبر داشته باشد.

cheat on wife women cheat
(( online women cheat" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آرزو دارم كه تا آخرين لحظه، وجودم ثمره بخش باشد و هنگامي بميرم كه هيچ كاري از من برنيايد.((جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر راهش را بداني هر سخني مي توان گفت، وگرنه هيچ؛ ظرافت در دانستن آن راه است.(( marriage affairs women cheat" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)

cheat on wife women cheat
">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


روح من به دنيا كمك خواهد كرد كه به خودش كمك كند.((جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ گاه در انديشه ي مرگ نباشيد، بي گمان، مرگ در انديشه ي شماست.

online women cheat
(( cheat on wife women cheat">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از شگفتي هاي زندگي اين است كه مرگ، درست زماني ما را درمي‌يابد، كه آماده شده‌ايم تا از يك زندگي شيرين برخوردار شويم.

online women cheat
(( marriage affairs women cheat" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مزه‌ي زندگي به سبب مرگ از دست نمي‌رود، همان گونه كه خنده ما از جدي بودن زندگي نمي‌كاهد.((جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بدون هنر، ظريف نبودن واقعيت، دنيا را مكاني تحمل‌ناپذير مي‌سازد.

online women cheat
((جرج برنارد شاو
marriage affairs women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد marriage affairs women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


من به آوازه اي بين المللي دست يافتم، چون يك يا دو بار در هفته مي انديشم.((جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هرچه بيشتر كار مي كنم، بيشتر زندگي مي كنم.(( online women cheat">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همچنان كه عنكبوت چشم براه گرفتار شدن مگس است، زن، چشم براه و در پي به دام افكندن مرد است.(( marriage affairs women cheat" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


علت بدبختي و بيچارگي ما داشتن فرصتهاي زيادي است كه صرف انديشيدن درباره خوشبختي و بدبختي مي گردد.((جرج برنارد شاو

marriage affairs women cheat
cheat on wife women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد marriage affairs women cheat
cheat on wife women cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از مكالمه و پرگويي بيجا نجات پيدا خواهيد كرد، اگر به خاطر بياوريد كه مردم هرگز نصايح شما را قبول نمي كنند، مگر اينكه وكيل مدافع و يا دكتر باشيد و آنها براي شنيدن صحبت هاي شما پول خرج كرده باشند.(( cheat on wife women cheat" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)

marriage affairs women cheat
">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


سعي كنيد آنچه را كه دوست داريد به دست آوريد، وگرنه زماني خواهد رسيد كه ناچاريد آنچه را به دست آورده ايد، دوست داشته باشيد.((جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زن زشت در دنيا وجود ندارد. تنها برخي از زنان هستند که نمي توانند خود را زيبا جلوه دهند.((جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق، خطاي آشكار فرد در تمايز يك آدم عادي از ديگر آدمهاي عادي است.(( marriage affairs women cheat" title="نمايشنامه نويس ايرلندي (1856- 1950)">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مردم موفق كساني هستند كه بر مي خيزند و به دنبال خواسته خود حركت مي كنند و اگر آن را نيافتند با تلاش و كوشش آن را به وجود مي آورند.((جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نخستين وظيفه‌ي ما نسبت به خودمان اين است كه نگذاريم تهيدست و بي‌پول شويم.((جرج برنارد شاو

online women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد online women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


جواني، زماني است كه شما پدر و مادر خود را بابت هر چيزي گناهكار مي‌دانيد و پختگي، زماني است كه مي‌آموزيد همه‌ي گناه‌ها به گردن بي‌تجربگي نسل جوانتر است.

online women cheat
cheat on wife women cheat
(( online women cheat">جرج برنارد شاو
marriage affairs women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد marriage affairs women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


راز بدبختي و بيچارگي ما اوقات فراغتمان است كه آن را با فكر كردن در مورد خوشبختي و بدبختي مي گذرانيم.

online women cheat
(( cheat on wife women cheat">جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد
1 2 3 پسين

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.