بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان توماس اديسون

زمان جستجو: 0.094 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 35 گفتار يافت شده

من كار را از همان جايى كه ديگران رهايش كرده‏اند، آغاز كرده و دنبال مى‏كنم.((signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested

">توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


من به هيچ وجه اجازه نمي دهم كه شرايط مرا نااميد كند. سه چيز لازم براي رسيدن به يك هدف با ارزش عبارت است از : كار ، استقامت و عقل سليم.

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
((signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
" title="مخترع آمريكايي ( 1847- 1931)">توماس اديسون
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


چيزهاي ضروري در زندگي بر اين پايه‌اند: كار كردن، عشق ورزيدن و اميد داشتن.((توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هرگز اختراعي را بدون در نظر گرفتن خدماتي كه براي ديگران ارائه مي‌دهد، كامل نكردم. ابتدا نيازهاي دنيا را شناسايي كردم، سپس به اختراع ادامه دادم.

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
((signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested" title="مخترع آمريكايي ( 1847- 1931)
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
">توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ناتواني شديد ما در گردن نهادن نهفته است. مطمئن‌ترين راه كاميابي آن است كه هميشه يك بار ديگر هم تلاش كنيم.

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
((توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بزرگترين ناتواني ما، كوتاه آمدن است. امن ترين راه براي كاميابي، تلاش براي يك بار ديگر است.

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
((signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested">توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مادرم كليد كاميابي من بود. او با همه‌ي وجودش به من ايمان داشت و من احساس مي‌كردم كسي را دارم كه برايش زندگي كنم؛ كسي كه نبايد نااميدش كنم.

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
((signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested">توماس اديسون
signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia do i have chlamydia get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


ما يك ميليونيم درصد درباره‌ي هيچ چيز نمي‌دانيم.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((توماس اديسون
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


نود و هشت درصد موفقيتها عرق روي پيشاني است و تنها دو درصد الهام از درون است.

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
((توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي پيروزي يك راه آسان وجود دارد: هيچ فرصتي را براي كار كردن از دست ندهيد و اگر وقت شما كم است، وقت اختراع كنيد.((signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested" title="مخترع آمريكايي ( 1847- 1931)

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
">توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همچون اسفنج كه آب را در بر مي گيرد، شما هم انديشه هاي خوب را در بر گيريد و آن را در خدمت هدف خويش قرار دهيد.((توماس اديسون

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


من شكست نخورده ام، تنها هزار راه حل پيدا كرده ام كه به كار نمي آيند.

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
((توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تمام پيشرفت هاي جهانگير خود را مديون انديشه منظم و يادداشت برداري دقيق هستم.((signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
" title="مخترع آمريكايي ( 1847- 1931)">توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر پيشرفت و موفقيتي از انديشه سرچشمه مي گيرد.

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
((signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested" title="مخترع آمريكايي ( 1847- 1931)">توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نام نيك پيراهني است كه هرگز كهنه نمي شود.

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
((توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


طعم بسياري از شكست هاي زندگي را كساني چشيده اند كه در دو قدمي كاميابي از تلاش خود دست كشيده اند.

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


افكار من بلند، اما زمان من كوتاه است. اميدوارم خود را به حدود صد سالگي برسانم.((signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested">توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر تنها شور و شوق و عشق و علاقه را براي فرزندان خود به جاي بگذاريم، سرمايه اي بزرگ به آنها داده ايم.((توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در دنيا ديگر وسيله اي نيست كه بشر براي فرار از تحمل و زحمت فكر كردن، به آن متوسل نشده باشد!

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
((توماس اديسون
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


من هفتصد بار اشتباه نكردم، من يك بار اشتباه نكردم. من زماني موفق شدم كه هفتصد راهي را كه موفقيت آميز نبود اصلاح كردم. هر گاه راهي را كه عمل نمي كرد حذف كردم راهي را پيدا كردم كه كار مي كرد.

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
((signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested" title="مخترع آمريكايي ( 1847- 1931)
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
">توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انسان ها مانند خطوط انگشتان، هيچ كدام به هم شبيه نيستند.((توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ گاه اثرات خوب تعليم و تربيت مادرم را از دست نخواهم داد.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زنها اختراعهاي بزرگي نكرده اند، اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند.((signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested">توماس اديسون

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


نيايش اگر به گونه ي تهاجمي و با پافشاري و پي در پي انجام گيرد، به اجابت مي رسد.

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
((signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested" title="مخترع آمريكايي ( 1847- 1931)">توماس اديسون
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


من نمي گويم هزار بار شكست خوردم، بلكه مي گويم من كشف كردم كه هزار راه براي شكست خوردن وجود دارد.

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
((signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested" title="مخترع آمريكايي ( 1847- 1931)">توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنان كه در زندگي پيروز و كامياب شده اند، نخست از نظر فكر و روح، پيروز و كامياب بوده اند.((توماس اديسون

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


انسان هر چه بالاتر برود، احتمال ديده شدن وصله شلوارش بيشتر مي شود.((توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انسان در هر سني كه از كار باز ماند، بهتر است سال بعد بي درنگ بميرد.((signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested" title="مخترع آمريكايي ( 1847- 1931)">توماس اديسون

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia do i have chlamydia get std tested
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


من در زندگيم حتي يك روز هم كار نكرده ام. آنچه انجام داده ام، تفريح بوده است.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested">توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حجب و حيا نه تنها آرايش است، بلكه نگهبان دانش است.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
((signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested" title="مخترع آمريكايي ( 1847- 1931)">توماس اديسون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد
1 2 پسين

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.