بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان ارسطو

زمان جستجو: 0.063 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 50 گفتار يافت شده

انساني كه با اجتماع تكامل پيدا كرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگي كند، خطرناكترين جانور است.((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ما همان چيزي هستيم كه پي در پي انجام مي‌دهيم؛ بنابراين، تعالي، يك كردار نيست، بلكه يك عادت است.(( online women cheat

online women cheat
" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بگذاريد به گونه‌اي زندگي كنيم كه گويي، موجوداتي فناناپذير و جاودانه‌ايم.(( cheat on wife women cheat

">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ذهن فرهيخته، ذهني است كه بتواند انديشه‌اي را بدون پذيرفتن آن در سر بپروراند.

online women cheat
(( marriage affairs women cheat
">ارسطو
cheat on wife women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد cheat on wife women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


معلم نفس خود و شاگرد وجدان خويش باش.(( online women cheat" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


برتري باسواد بر بي سواد همانند برتري زندگان بر مردگان است.(( online women cheat" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي دوام دوستي بايد برتري و ارزش يكديگر را بشناسيد و به يكديگر با ديده احترام بنگريد.

marriage affairs women cheat
((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بي نيازي را از دنيا با خرسندي بخواه؛ زيرا آنچه كه انسان را بي نياز مي سازد، خرسندي است، نه دارايي.

online women cheat
((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بزرگي در احترام داشتن نيست، بلكه در شايستگي داشتن احترام است.((ارسطو

cheat on wife women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد cheat on wife women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


عشق، يك روح است كه در دو جسم دميده شده.((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يك دوست خوب مي‌تواند پادزهر پنجاه دشمن باشد.((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شادماني، معنا [ = چم ] و هدف زندگي است؛ كل هدف و پايان وجود انساني است.(( online women cheat

online women cheat
" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در همه ي جنبه‌هاي طبيعت، امري شگفت انگيز وجود دارد.(( cheat on wife women cheat">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بدترين چيز در مورد بردگي اين است كه دست آخر، برده ها به آن خو مي گيرند.((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چيزي را كه انسان برتر، خوب مي‌پندارد، به راستي خوب است.

cheat on wife women cheat
(( marriage affairs women cheat">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خردمند آنچه را مي داند، نمي گويد و آنچه را كه مي گويد، مي داند.

cheat on wife women cheat
((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق، حواس را از ديدن عيبها منع مي كند.

marriage affairs women cheat
marriage affairs women cheat
(( cheat on wife women cheat
cheat on wife women cheat
">ارسطو
cheat on wife women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد cheat on wife women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


دشمني كسي را در دل راه مده كه تو را هميشه غمگين مي كند.

cheat on wife women cheat
((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


راستي مثل گنج است؛ هر قدر آشكار گردد، پيروانش بيشتر مي شود و دروغ مثل شعله پنهان آتش است كه وقتي آشكار شد، سوزش و تباهي بيشتري به همراه دارد.(( online women cheat">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اعتقادي كه به زور به دست بيايد، ارزشي ندارد.

cheat on wife women cheat
(( cheat on wife women cheat">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ما زماني مي‌توانيم ادعا كنيم كاري يا پيشه‌اي را آموخته‌ايم كه آن را انجام دهيم.(( cheat on wife women cheat" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)">ارسطو

marriage affairs women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد marriage affairs women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


سربلندي كساني كه به خوبي به بچه‌ها آموزش مي‌دهند، به همان اندازه‌ي كساني است كه آنها را به دنيا مي‌آورند: گروه دوم به آنها زندگي مي‌بخشد و گروه نخست، راه خوب زندگي كردن را به آنها مي‌آموزد.(( online women cheat" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)

marriage affairs women cheat
online women cheat
">ارسطو
online women cheat
cheat on wife women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد online women cheat
cheat on wife women cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


انسان واقعي كسي است كه از كمك كردن به ديگران احساس رضايت مي كند، اما از اينكه كسي به او كمك كند خجل و شرمسار مي شود، زيرا نيكي كردن به ديگران نهايت ايثار و بزرگواري است و كمك گرفتن از ديگران بيانگر ضعف و حقارت است.

marriage affairs women cheat
((ارسطو
cheat on wife women cheat
cheat on wife women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد cheat on wife women cheat
cheat on wife women cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


دوستي ميوه دير رسي است.(( online women cheat">ارسطو

online women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد online women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هر كاري كه مي كنيم به انگيزه‌ي پاداشي انجام مي‌دهيم.

cheat on wife women cheat
online women cheat
((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دو چيز اندوه را از بين مي برد: يكي ديدار دوستان و ديگر، سخن دانايان و خردمندان.((ارسطو

online women cheat
cheat on wife women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد online women cheat
cheat on wife women cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


كارهاي تكراري ما نشان دهنده شخصيت ما است.

online women cheat
(( online women cheat" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در زندگي، زماني كه كاري براي انجام يا چيزي براي عشق ورزيدن يا بارقه اي براي اميدوار بودن داشتيد، آن گاه بدانيد فرد شادي خواهيد بود.((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ چيز مانند نيكي، انسان را سير نمي كند.

marriage affairs women cheat
(( marriage affairs women cheat" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انسان، دنيايي از شگفتي ها است.

marriage affairs women cheat
(( online women cheat" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)">ارسطو
marriage affairs women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد marriage affairs women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
1 2 پسين

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.