بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان ارسطو

زمان جستجو: 0.125 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 50 گفتار يافت شده

انساني كه با اجتماع تكامل پيدا كرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگي كند، خطرناكترين جانور است.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting

">ارسطو
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


ما همان چيزي هستيم كه پي در پي انجام مي‌دهيم؛ بنابراين، تعالي، يك كردار نيست، بلكه يك عادت است.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بگذاريد به گونه‌اي زندگي كنيم كه گويي، موجوداتي فناناپذير و جاودانه‌ايم.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting

" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)">ارسطو
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


ذهن فرهيخته، ذهني است كه بتواند انديشه‌اي را بدون پذيرفتن آن در سر بپروراند.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چيزي را كه انسان برتر، خوب مي‌پندارد، به راستي خوب است.((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خردمند آنچه را مي داند، نمي گويد و آنچه را كه مي گويد، مي داند.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق، حواس را از ديدن عيبها منع مي كند.((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دشمني كسي را در دل راه مده كه تو را هميشه غمگين مي كند.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


راستي مثل گنج است؛ هر قدر آشكار گردد، پيروانش بيشتر مي شود و دروغ مثل شعله پنهان آتش است كه وقتي آشكار شد، سوزش و تباهي بيشتري به همراه دارد.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اعتقادي كه به زور به دست بيايد، ارزشي ندارد.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting">ارسطو

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


ما زماني مي‌توانيم ادعا كنيم كاري يا پيشه‌اي را آموخته‌ايم كه آن را انجام دهيم.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


سربلندي كساني كه به خوبي به بچه‌ها آموزش مي‌دهند، به همان اندازه‌ي كساني است كه آنها را به دنيا مي‌آورند: گروه دوم به آنها زندگي مي‌بخشد و گروه نخست، راه خوب زندگي كردن را به آنها مي‌آموزد.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
">ارسطو
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


انسان واقعي كسي است كه از كمك كردن به ديگران احساس رضايت مي كند، اما از اينكه كسي به او كمك كند خجل و شرمسار مي شود، زيرا نيكي كردن به ديگران نهايت ايثار و بزرگواري است و كمك گرفتن از ديگران بيانگر ضعف و حقارت است.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دوستي ميوه دير رسي است.((ارسطو

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هر كاري كه مي كنيم به انگيزه‌ي پاداشي انجام مي‌دهيم.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دو چيز اندوه را از بين مي برد: يكي ديدار دوستان و ديگر، سخن دانايان و خردمندان.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
">ارسطو
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


كارهاي تكراري ما نشان دهنده شخصيت ما است.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)">ارسطو

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


در زندگي، زماني كه كاري براي انجام يا چيزي براي عشق ورزيدن يا بارقه اي براي اميدوار بودن داشتيد، آن گاه بدانيد فرد شادي خواهيد بود.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ چيز مانند نيكي، انسان را سير نمي كند.((ارسطو

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


انسان، دنيايي از شگفتي ها است.((ارسطو

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هدف نهايي از آموزش و پرورش، آموختن روش درست بهره گيري از اوقات فراغت است.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)">ارسطو
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


انسان آزاده از كسي سلب آزادي نمي كند.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)">ارسطو

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آدم بخشنده عزيز است، اگر چه فقير باشد.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شادي، بهترين چيزهاست؛ آن قدر اهميت دارد كه ساير چيزها تنها براي كسب آن هستند.((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ روح برتري نيست كه آميزه اي از ديوانگي و جنون را در خود نداشته باشد.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ چيز مانند بخشش و نيكي انسان را سير نمي كند.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)">ارسطو
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


خوشبختي به خود ما بستگي دارد.((spy phone android text spy app free android spy apps for texting" title="فيلسوف يوناني (384 ق.م- 323 ق.م)

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تجربه، ميوه اي است كه آن را نمي چينند، مگر پس از گنديدن.((ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خواسته هاي خود را در ميان دو ديوار محكم اراده و عقل زنداني كنيد.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting">ارسطو

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


معلم نفس خود و شاگرد وجدان خويش باش.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting">ارسطو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد
1 2 پسين

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.