بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان آلبر كامو

زمان جستجو: 0.534 ثانيه

نمايش 1 - 10 گفتار از 10 گفتار يافت شده

يكي از راههاي رسيدن به كاميابي و پيروزي، داشتن آگاهي و پول است.

how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
((home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
" title="نويسنده فرانسوي ( 1913- 1960 )
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
">آلبر كامو
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدandroid phones best best cell phone spy software best mobile spyware
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بشر تنها آفريده اي است كه نمي خواهد آن باشد كه هست.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting

my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
" title="نويسنده فرانسوي ( 1913- 1960 )
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
android phones best android text spy best mobile spyware
">آلبر كامو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


پيش روي من گام برندار كه پشت سرت گام برنخواهم داشت. پشت سرم گام برندار كه پيش روي تو گام برنخواهم داشت. تنها كنارم گام بردار و دوست من باش.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((home aids test hiv definition aids hiv statistics" title="نويسنده فرانسوي ( 1913- 1960 )
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
">آلبر كامو
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
home aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me cheat wife affair dating sites
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
home aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هيچكس مجبور نيست انسان بزرگي باشد؛ تنها، انسان بودن كافي است.

my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
" title="نويسنده فرانسوي ( 1913- 1960 )
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
">آلبر كامو
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بايد آزادي را همراه عدالت انتخاب كرد؛ يكي بدون ديگري بي معناست. اگر كسي نان شما را بگيرد آزادي شما را هم گرفته است و اگر كسي آزادي شما را بربايد مطمئن باشيد كه كه نان شما نيز در معرض تهديد است.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting
home aids test hiv definition aids hiv statistics
" title="نويسنده فرانسوي ( 1913- 1960 )
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
">آلبر كامو
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me cheat wife affair dating sites
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test hiv women aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آزادي، تنها ارزش جاودانه ي تاريخ است.

home aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test hiv definition aids hiv statistics
home aids test hiv definition aids hiv statistics
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
android phones best android text spy best mobile spyware
((spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
" title="نويسنده فرانسوي ( 1913- 1960 )
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
">آلبر كامو
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much does a abortion cost abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تنها وظيفه ي انسان، عشق ورزيدن است.

my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
((surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
" title="نويسنده فرانسوي ( 1913- 1960 )
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
">آلبر كامو
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بايد تمدن در خدمت بشريت باشد، نه بشريت در خدمت تمدن.

my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me how many guys cheat affair dating sites
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
" title="نويسنده فرانسوي ( 1913- 1960 )
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
">آلبر كامو
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv definition aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدmy husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test hiv definition aids hiv statistics
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بهترين برنامه ريزي براي آينده استفاده درست از زمان حال است.

how do you get chlamydia what are the side effects of chlamydia chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
((surgical abortion i want a abortion abortion pictures
how do you get chlamydia what are signs of chlamydia chlamydia testing for men
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best free spy apps best mobile spyware
" title="نويسنده فرانسوي ( 1913- 1960 )
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
my husband cheated on me cheat wife affair dating sites
home aids test hiv women aids hiv statistics
home aids test the symptoms of hiv aids hiv statistics
android phones best android text spy best mobile spyware
">آلبر كامو
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


وجود ما نويسندگان و هنرمندان اگر تنها يك علت داشته باشد، آن علت چيزي نخواهد بود جز سخن گفتن به جاي همه كساني كه نمي توانند سخن بگويند.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
my husband cheated on me I cheated on my boyfriend affair dating sites
surgical abortion i want a abortion abortion pictures
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
how do you get chlamydia symptoms for stds chlamydia testing for men
((spy phone android gps spy app android spy apps for texting
surgical abortion how much is an abortion abortion pictures
home aids test hiv women aids hiv statistics
" title="نويسنده فرانسوي ( 1913- 1960 )
android phones best best cell phone spy software best mobile spyware
">آلبر كامو
home aids test hiv women aids hiv statistics
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدhome aids test hiv women aids hiv statistics))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
1

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.