بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان بزرگان درباره قضاوت

زمان جستجو: 0.001 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 308 گفتار يافت شده

از روي سوالهاي فرد، بهتر از جوابهاي او مي توانيد درباره اش قضاوت كنيد.((فرانسوا ولتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در اين دنيا هيچ كس نمي داند كه در پشت پرده ظاهري حوادث چه مي گذرد. امروز به خوبي بر من ثابت شده كه درباره هيچ چيز نبايد از روي اسناد و ظواهر قضاوت كرد.((فرانسوا ولتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زماني كه شما گناهكار هستيد، دوست‌تان بايد كنارتان باشد؛ چرا كه هرگاه حق با شماست، همه در كنارتان هستند.((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر وقت خواستيد درباره ي راه رفتن ديگري قضاوت كنيد، كمي با كفشهاي او راه برويد.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در پايان زندگي، از روي تعداد مدرك هايي كه گرفته ايم، ميزان مالي كه اندوخته ايم و كار هاي بزرگي كه به انجام رسانده ايم، در باره ي ما داوري نخواهد شد، بلكه از ما خواهند پرسيد: آيا گرسنه اي را سير كردي؛ برهنه اي را لباس پوشاندي و بي خانه اي را پناه بخشيدي؟ گرسنه ي نه فقط لقمه نان كه گرسنه ي عشق، برهنه ي نه فقط از تن پوش كه برهنه ي از عزت و احترام انساني و بي خانه اي نه فقط از خشت و گل كه بي خانمان به سبب طرد و رانده شدن.((مادر ترزا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر به قضاوت مردم بنشيني، ديگر زماني براي دوست داشتن آنها نخواهي داشت.((مادر ترزا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر شروع به قضاوت كردن در مورد مردم بكني، وقت پيدا نمي كني كه آنها را دوست داشته باشي.((مادر ترزا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


لازمه قضاوت، شكيبايي به هنگام شنيدن، انديشيدن به هنگام گفتن، بينش به هنگام رسيدگي و بيطرفي به هنگام قضاوت است.((سقراط)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي شفاي تن بايد روح را شفا داد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آدمي بايد آنچه را كه در ازاي كار خودش به او بازمي گردد، در نهايت لطف بپذيرد؛ مفت داده‌اي، پس مفت بگير!((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انسان با هر دست بدهد، با همان دست مي گيرد و هميشه ميان داد و ستد، موازنه اي كامل برقرار است.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هرچه بيشتر نفرت بورزيد، بر دوام نفرت خود افزوده ايد و در ذهن خود، شياري از نفرت حك مي كنيد كه خود را در حالت هميشگي چهره تان نشان خواهد داد.((فلورانس اسكاول شين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ممكن است انسان در مورد مسايل ديگران درست قضاوت كند، ولي در مسايل مربوط به خودش به خطا رود. زيرا هنگام قضاوت در امور خودمان، «اراده» به فعاليت پرداخته و «عقل» را از كار مي اندازد. از اين رو شخص بايد با دوست خود مشورت كند.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نشان مخصوص ذهن والا اين است كه همواره قضاوت دست اول خود را دارد. هرچه مي گويد ثمره ي خودانديشي او بوده و به خاطر شيوه ي اعلام نظراتش همواره ممتاز است.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ كس اجازه نخواهد داد تا از او بلندتر شويم.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هنگامي كه توان روحي انسان نابود شود و تحليل رود، زندگي در نظرش بس كوتاه و بي ارزش و زودگذر خواهد آمد و در آن هيچ چيز رخ نخواهد داد كه ارزش انگيزش هيجان وي را داشته باشد.((آرتور شوپنهاور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


جواني، زماني است كه شما پدر و مادر خود را بابت هر چيزي گناهكار مي‌دانيد و پختگي، زماني است كه مي‌آموزيد همه‌ي گناه‌ها به گردن بي‌تجربگي نسل جوانتر است.((جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از مكالمه و پرگويي بيجا نجات پيدا خواهيد كرد، اگر به خاطر بياوريد كه مردم هرگز نصايح شما را قبول نمي كنند، مگر اينكه وكيل مدافع و يا دكتر باشيد و آنها براي شنيدن صحبت هاي شما پول خرج كرده باشند.((جرج برنارد شاو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در جستجوي گناهكار در ستارگان نباشيد، سبب در خود ماست.((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر تمام شب براي ديدن خورشيد گريه كني لذت ديدن ستاره ها را از دست خواهي داد!((ويليام شكسپير)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


گناه هرچند افزون تر، زشتي آن در نظر گناهكار كمتر.((فريدريش شيلر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بكوشيد پيش از آنكه كسي را داوري كنيد، او را درك كنيد.((آنتوان دوسنت اگزوپري)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


محاكمه كردن خود از محاكمه كردن ديگران خيلي مشكلتر است. اگر توانستي در مورد خودت قضاوت درستي بكني، معلوم مي شود يك فرزانه تمام عياري.((آنتوان دوسنت اگزوپري)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي اينكه بتوانيم كسي را دوست داشته باشيم، به زمان و آگاهي نياز داريم. براي دوست داشتن، ابتدا بايد داوري كرد و براي برتري دادن، بايد نخست سنجيد.((ژان ژاك روسو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچكس حق ندارد وظايف خود را فداي تمايل دل خويش كند، اما دست كم بايد اين حق را به دل داد كه هنگام عمل به وظايف خويش خشنود نباشد.((رومن رولان)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چنانچه با آسايش و بي هيچ شك و ترديدي، آنچه را مي‌خواهيد در دنياي بيرون شاهد روي دادن آن باشيد، به روشني در ذهن‌تان ببينيد، بي‌شك روي خواهد داد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چنانچه هميشه از نتايج همه چيز آسوده دل باشيم و آن را به روشني ببينيم، زندگي، هيجان و گيرايي خود را از دست خواهد داد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنچه نتيجه بخش است، عمل است. دانش فقط نيروي بالقوه اي است در دست آنان كه مي دانند چگونه مي توان عمل مؤثري انجام داد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


محيط را مي توان نيرومندترين عامل مولد ايمان و باور دانست، اما تنها عامل آن نيست. در غير اين صورت، جامعه، پويايي خود را از دست مي داد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نمي توان يك رفتار ناخوشايند را ملاك داوري درباره ي منش افراد گرفت، زيرا رفتار فرد، هميشه بيانگر منش او نيست.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


واژه‌هاي کلیدی:

سخنان بزرگان در مورد قضاوت

|

سخنان بزرگان درباره قضاوت

|

سخن بزرگان در مورد قضاوت

|

سخن بزرگان درباره قضاوت

|

سخنان زیبا در مورد قضاوت

|

سخنان زیبا درباره قضاوت

|

جملات بزرگان در مورد قضاوت

|

جملات بزرگان درباره قضاوت

|

جملات زیبا در مورد قضاوت

|

جملات زیبا درباره قضاوت

|

جملات کوتاه در مورد قضاوت

|

جملات کوتاه درباره قضاوت

|

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.