قضاوت

زمان جستجو: 0.25 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 308 گفتار يافت شده

اگر ملتي چيزي را بر آزادي ترجيح دهند، همه چيز را از دست خواهند داد.((ويليام سامرست موام)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بايد آزادي را براي مدتي از دست داد، تا بتوان براي هميشه آن را حفظ كرد.((شارل دو مونتسكيو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به دست گرفتن مال خود و انجام وظيفه‌ي خويش، عين دادگري است.((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


چه بسيارند مرداني كه گناهكار و مجرم نيستند مگر به دليل ضعف آنان براي يك زن.((ناپلئون بناپارت)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنچه را كه ديروز انجام شده است امروز نيز مي توان انجام داد، اما آنچه كه انجام نشده براي هميشه از دست به در شده است.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انسان آرزومند جهاني است كه در آن خير و شر آشكارا تشخيص دادني باشند، زيرا در او تمايل ذاتي و سركش داوري كردن پيش از فهميدن، وجود دارد.((ميلان كوندرا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آينده هميشه نيرومندتر از اكنون است. در حقيقت، اين آينده است كه درباره ي ما به داوري خواهد نشست و بي شك بدون هيچ گونه شايستگي.((ميلان كوندرا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر يك از ارزش‌هاي بودن به اندازه‌ي ديگري داراي اهميت است و هر يك را مي‌توان برپايه‌ي ديگري تعريف كرد. هم دانشمندي كه خود را وقف جستجوي راستي كرده است و هم حقوق‌داني كه خود را وقف دادگري كرده است، در اصل، هر دو وقف يك چيزند.((آبراهام مازلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


پيروزي يا شكست در جنگ‌ها، ابتدا در ذهن انسان رخ داد.((ژاندارك)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بسيار شگفت آور و قابل توجه است كه انسان به سادگي نمي تواند واژه هايي بيابد كه با آنها تفاوت ميان انسان و حيوان را تعريف كند، با وجود اين، يافتن شكل و شيوه اي كه بتوان انسان بلندپايه را از انسان ميانه تمييز داد، آسان است.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نمي شود پيشاپيش هيچ رفتار ممتازي را نشان داد كه پشت درهاي بسته عملي نشود و نيز هيچ آرزوي عيني وجود ندارد كه به راستيً بيهوده باشد.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر به اجبار از چيزي خشنود شوم آن چيز هميشه برايم رخ خواهد داد؛ چرا كه براي من قناعت [ =بسنده كاري ] به معناي از دست دادن يك رويا است.((فرناندو پسوا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


برابري و دادگري به اين چَم است كه شخص، دِيني را كه به ديگران دارد ادا كند.((سيمونيدس)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بدي كردن، خواه با دوست و خواه با ديگران، كار آدم دادگر نيست؛ بلكه كار شخص ستمگر است.((افلاطون)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


با قلب خود سخن بگو و نگران مباش كه چه روي خواهد داد. با اين نيت كه بيشترين خير و نيكي مردم را بخواهي، وارد عمل شو.((گاري آرتور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آموختن آنچه فيلسوف است، كار دشواري است، زيرا نمي توان آن را ياد داد. بايد آن را از سر تجربه دانست يا بايد به اين ناآگاهي افتخار كرد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دوستي با افراد برتر تلخ است، زيرا نمي توان چيزي در قبال اين دوستي به فرد داد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يك قاضي حتي اگر بخشنده هم باشد مورد عشق قرار نمي گيرد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن كس كه بزرگ است نسبت به فضايل و قضاوتهاي ثانويه خود بيرحم است.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شما با هدفي بزرگ نه تنها نسبت به اعمال و قضاوت خود، بلكه نسبت به خودِ عدالت برتر مي شويد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اينكه براي انجام خوبي يا بدي، فداكاريهايي انجام مي دهيم ارزش نهايي اعمال ما را تغيير نخواهد داد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


قاطعيت قضاوت اخلاقي شما مي تواند به طور دقيق، دليلي بر ضعف شخصيت شما يا فقدان فرديت شما باشد. "نيروي اخلاقي" شما ممكن است ريشه در كله شقي شما يا در ناتواني شما در تدوين آرمانهايي جديد داشته باشد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ما هم با آدمها معاشرت مي كنيم و با هم متواضعانه لباسي را بر تن مي كنيم كه با آن ما را مي شناسند، درباره ما قضاوت و ارزيابي مي كنند و به دنبال ما مي گردند و چنين ملبس وارد اجتماع مي شويم؛ يعني به سرزمين نقابداران كه دوست هم ندارند آنها را برملا كنيم.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


وكلاي جنايتكار به ندرت هنرپيشگي كافي را براي آن دارند كه از جنبه هراس انگيز و زيباي جرم به نفع مجرم بهره جويند.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


برادران آيا من سنگدلم؟ باري من مي گويم هرچه را كه افتادني است مي بايد بيشتر زور داد! هر چه امروزين است مي افتد و بر مي افتد! چه كسي مي خواهد آن را نگاه دارد؟ باري من مي خواهم آن را بيشتر زور دهم!... به آن كس كه پرواز نمي آموزيد تندتر افتادن آموزيد.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


داوري ها هميشه منفي نيستند.((شري كارتر اسكات)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


داوري، همان چيزي است كه ما را از گشتن در پيرامون چيزي همانند پرده ي باز، باز مي دارد؛ پرده اي كه بر روي هر گونه داده اي كه مي خواهيد با آن ارتباط برقرار كنيد، باز است.((شري كارتر اسكات)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تنها پادزهر داوري سخت، مهرباني است.((شري كارتر اسكات)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر كسي در هر يك از زمينه هاي زندگي، بهتر از ما واكنش نشان دهد، ساده ترين دليل اش آن است كه راهي بهتر براي داوري و معنا [ =چَم ] كردن امور دارد و مي داند كه در هر مورد، چه واكنشي نشان دهد.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كليد بنيادي داوري عالي اين است كه در هنگام ارزيابي امور و رويدادها، داراي روحيه ي نيرومند و حالت فكري و عاطفي مثبت باشيم.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


واژه‌هاي کلیدی:

سخنان بزرگان در مورد قضاوت | سخنان بزرگان درباره قضاوت | سخن بزرگان در مورد قضاوت | سخن بزرگان درباره قضاوت | سخنان زیبا در مورد قضاوت | سخنان زیبا درباره قضاوت | جملات بزرگان در مورد قضاوت | جملات بزرگان درباره قضاوت | جملات زیبا در مورد قضاوت | جملات زیبا درباره قضاوت | جملات کوتاه در مورد قضاوت | جملات کوتاه درباره قضاوت |

واژه‌هاي كليدي: سخنان بزرگان | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار | سخنان زیبا | جملات ناب | جملات سنگین | جمله های باحال | جمله های زیبا | گفته های بزرگان | گفتار نیک | گفتار بزرگان | جملات ماندگار | سخنان زیبا | جملات زیبا | سخنان قصار | جملات کوتاه | سخنان کوتاه | سخنان آموزنده | گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.