بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان بزرگان درباره عشق

زمان جستجو: 0.016 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 1238 گفتار يافت شده

شيفتگي ذاتي هر اتم اين است كه به سرچشمه ي الهي و بنيادي‌‌اش بازگردد.

marriage affairs women cheat
(( online women cheat
">والت ويتمن
online women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد online women cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


ديگر در دل جنگل هاي عظيم راه نخواهيم سپرد، بلكه از ميان شهرهاي عظيم تر خواهيم گذشت، اكنون چيزي عظيم تر از ريزش نياگارا در برابر ما خروشان است، سيل آدميان.

cheat on wife women cheat
(( online women cheat
">والت ويتمن)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


گذشته، آينده، عظمت و عشق – اگر آنها از تو تهي هستند تو خود از آنها تهي هستي.

online women cheat
((والت ويتمن
marriage affairs women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد marriage affairs women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


جواني، كاري به سال و ماه ندارد، مهم اين است كه انسان زنده دل و پرنشاط باشد. ممكن است موي شما سفيد باشد، اما مانند پسربچه ها بينديشيد.(( marriage affairs women cheat" title="نويسنده و روزنامه‌نگار آمريكايي ( 1876-1916 )">جين وبستر

cheat on wife women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد cheat on wife women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اگر عاشق بوده ايد كه نيازي به بيان و روشن كردن آن نيست و اگر نبوده ايد كه من نمي توانم برايتان بيان كنم.((جين وبستر

marriage affairs women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد marriage affairs women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


بچه ها بايد ياد بگيرند كه هر كاري را با عشق و دلبستگي انجام دهند نه از روي وظيفه شناسي.

marriage affairs women cheat
(( online women cheat">جين وبستر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


وقتي انسان به شخصي، مكاني و يا روش ويژه اي در زندگي عادت كند و ناگهان آن را از دست بدهد، يك جاي خالي در دل انسان باقي مي گذارد.((جين وبستر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زن به هر چه توجه كند و دلبسته باشد، خواه بچه، ميكروب، همسر، شعر، كلفت و نوكر، گلكاري، افلاطون، متوازي الاضلاع يا بازي بريج، در هر حال و اساساً به لباس و قر و فر دلبسته است.((جين وبستر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


پيوند عشق حقيقي حتي به مرگ گسيخته نمي شود چه برسد به دوري.

marriage affairs women cheat
(( online women cheat" title="نويسنده و فيلسوف فرانسوي ( 1694- 1778 )">فرانسوا ولتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


سرزميني در جهان نيست كه [ در آن ] عشق از عاشقان، شاعر نسازد.(( marriage affairs women cheat" title="نويسنده و فيلسوف فرانسوي ( 1694- 1778 )">فرانسوا ولتر

online women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد online women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هر كس دو بار مي ميرد : يكبار آنگاه كه عشق از دلش مي رود و بار ديگر آنگاه كه زندگي را بدرود مي گويد. اما مرگ زندگي در برابر مرگ عشق ناچيز است.

online women cheat
(( marriage affairs women cheat" title="نويسنده و فيلسوف فرانسوي ( 1694- 1778 )">فرانسوا ولتر
cheat on wife women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد cheat on wife women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هيچ خدمتي صادقانه تر از خدمت عاشق به معشوق نيست.

marriage affairs women cheat
(( cheat on wife women cheat" title="نويسنده و فيلسوف فرانسوي ( 1694- 1778 )
cheat on wife women cheat
">فرانسوا ولتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق، نيرومند ترين سپاه است، زيرا در يك لحظه بر قلب و مغز و جسم حمله مي كند.

cheat on wife women cheat
((فرانسوا ولتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق ابزاري است كه تمام دردسرهاي كوچك را به يك دردسر بزرگ تبديل مي كند.

online women cheat
(( marriage affairs women cheat">فرانسوا ولتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق، نقاشي رنگ و روغني است كه طبيعت، آن را تدارك مي‌بيند و ذهن، به آن شاخ و برگ مي‌دهد.

online women cheat
online women cheat
(( cheat on wife women cheat">فرانسوا ولتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق، پارچه ي گلدوزي شده اي است كه طبيعت، آن را آراسته و تخيل، نقش و نگار آن را ترسيم كرده است.

marriage affairs women cheat
((فرانسوا ولتر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به قلب مهربونُ عاشق واسه انسان بزرگترين ثروته [=دارايي] وُ بدونِ اون حتي با داشتن هوشِ زياد، انسان فقيره [=تهيدسته].(( online women cheat" title="نويسنده آمريكايي (1835-1910)

marriage affairs women cheat
">مارك تواين
online women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد online women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


تنها آموزش و پرورش است كه دل آدمي را نرم مي سازد و ايجاد مهرباني و شفقت و نيكي مي كند.(( cheat on wife women cheat" title="نويسنده آمريكايي (1835-1910)">مارك تواين

online women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد online women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


پادشاهان بايستي گاهگاهي در برابر قوانيني كه بر آن تكيه زده اند انعطاف پذير باشند تا از اين راه پي به مفهوم مهرباني و مروت ببرند و در دل آنها عاطفه به وجود آيد.((مارك تواين

online women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد online women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


عشق عينك سبزي است كه با آن انسان كاه را يونجه مي بيند.(( marriage affairs women cheat">مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


من از عشق بدم مي آيد، زيرا يك بار عاشق شدم و مادرم را فراموش كردم.((مارك تواين

cheat on wife women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد cheat on wife women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


اين زيبايي نيست كه آفريننده ي عشق است، بلكه عشق است كه آفريننده ي زيبايي است.(( marriage affairs women cheat" title="رمان نويس روسي ( 1828- 1910 )">لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


عشق گوهري گرانبها است اگر با عزت همراه باشد.((لئو نيكولايويچ تولستوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كشورهاي پيشرفته از فقر درك و فهم، فقر اراده، تنهايي و فقدان عشق و معنويت رنج مي برند. امروزه بيماري وحشتناك تر از اين در جهان وجود ندارد.(( online women cheat" title="راهبه ي كاتوليك آلبانيايي و بنيانگذار امور خيريه در هند (1910- 1997)">مادر ترزا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كارهاي ما چندان نيز بزرگ نيستند، تنها كاري كه از ما ساخته است، اين است كه كارهاي كوچك را با عشقي بزرگ انجام دهيم.(( marriage affairs women cheat" title="راهبه ي كاتوليك آلبانيايي و بنيانگذار امور خيريه در هند (1910- 1997)">مادر ترزا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شادي سبدي از عشق است كه با آن مي توان به روح دست پيدا كرد... بدون شك يك قلب شاد، نتيجه ي قلبي است كه از عشق برافروخته است.

cheat on wife women cheat
(( marriage affairs women cheat" title="راهبه ي كاتوليك آلبانيايي و بنيانگذار امور خيريه در هند (1910- 1997)">مادر ترزا
marriage affairs women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد marriage affairs women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


انسان‌ها را از دور دوست داشتن، كار دشواري نيست. دوست داشتن آنهايي كه به ما نزديك هستند، كار دشواري است. بخشيدن يك كاسه برنج براي سير كردن يك گرسنه، بسي آسان‌تر از كاهش تنهايي و درد و رنج انساني رانده شده در خانه‌ي خودمان است. عشق را به خانه‌ي خود بياوريد؛ چرا كه عشق ورزيدن به يكديگر را بايد از خانه آغاز كنيم.(( cheat on wife women cheat" title="راهبه ي كاتوليك آلبانيايي و بنيانگذار امور خيريه در هند (1910- 1997)

cheat on wife women cheat
">مادر ترزا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اندازه كردارهاي ما مهم نيست، بلكه ميزان عشق و دقتي كه در آن وجود دارد مهم است.((مادر ترزا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كار بزرگ عبارت است از انجام كار كوچك با عشق زياد.

online women cheat
((مادر ترزا
online women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد online women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


موضوع اين نيست كه چه كاري مي‌كنيم، مهم، ميزان عشقي است كه به كارمان داريم.(( online women cheat

online women cheat
">مادر ترزا
marriage affairs women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد marriage affairs women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 پسين


واژه‌هاي کلیدی:

سخنان بزرگان در مورد عشق

|

سخنان بزرگان درباره عشق

|

سخن بزرگان در مورد عشق

|

سخن بزرگان درباره عشق

|

سخنان زیبا در مورد عشق

|

سخنان زیبا درباره عشق

|

جملات بزرگان در مورد عشق

|

جملات بزرگان درباره عشق

|

جملات زیبا در مورد عشق

|

جملات زیبا درباره عشق

|

جملات کوتاه در مورد عشق

|

جملات کوتاه درباره عشق

|

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.