بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان بزرگان درباره حسادت

زمان جستجو: 0.001 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 60 گفتار يافت شده

انسان براي كسب محبت دست به خيلي كارها مي زند؛ اما براي تحريك حسادت ديگران هر كاري كه از دستش ساخته باشد، انجام مي دهد.((مارك تواين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حسد، بزرگترين دشمن عشق است.(( cheat on wife women cheat

" title="نويسنده‌ي آمريكايي ( 1940-1871)
cheat on wife women cheat
">فلورانس اسكاول شين
marriage affairs women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد marriage affairs women cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


خشم، بيزاري، بدخواهي، حسد [ =چشم تنگي ] و كين خواهي، شادماني انسان را مي ربايد و بيماري و شكست و فقر مي آورد.((فلورانس اسكاول شين

cheat on wife women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد cheat on wife women cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


در حقيقت، غيبت تجلي رشك و نفرت فرو خورده ي گروههاي محروم اجتماعي است.

online women cheat
(( online women cheat" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)
marriage affairs women cheat
">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


فراتر و برتر مي روي. اما هرچه بالاتر روي چشم رشك [ =حسد ] تو را كوچك تر مي بيند و آن كه پرواز مي كند از همه بيش نفرت مي انگيزد.

online women cheat
(( online women cheat" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه
cheat on wife women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد cheat on wife women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


به هر جا كه به راستي دادگري راه يافته و به مرور زمان در آن جا نهادينه شده باشد، رشك ورزي به وجود مي آيد.

cheat on wife women cheat
(( marriage affairs women cheat" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنك يك حسود؛ براي او آرزو نكنيد كه بچه دار شود. او حتي نسبت به بچه ها حسادت خواهد كرد، زيرا ديگر نمي تواند مانند آنها شود.((نيچه

marriage affairs women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد marriage affairs women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


حسود را آزار مده كه خود در آتشي بي پايان مي سوزد. هر چيزي كه مطابق ميل و آرزوي ماست، حقيقت محض به نظرمان مي رسد و تمام آن چيزها كه بر خلاف ميل مان است، خشمناكمان مي كند.((آندره موروا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حسود بر من حسد مي ورزد، بي آنكه خود بداند.

online women cheat
(( online women cheat" title="نويسنده و انديشمند لبناني ( 1883-1931 )
online women cheat
">جبران خليل جبران
online women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد online women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


رشك بردن را ناديده بگيريد و به كلي آن را فراموش كنيد؛ زيرا اين حس، هميشه شما را شكنجه خواهد داد.((ويكتور هوگو

online women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد online women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


حسود از چاقي ديگران لاغر مي شود.

cheat on wife women cheat
(( cheat on wife women cheat" title="شاعر رومي ( 65- 8 ق.م )
online women cheat
">هوراس)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر حسد در پي آن است كه خويشتن را به چنگ و دندان بدرد؛ او را در نيت خير خود آزاد بگذار.(( cheat on wife women cheat" title="فيلسوف و شاعر آلماني (1749- 1833)">گوته

online women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد online women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


پنج چيز است كه پنج چيز از آن نزايد: دلي كه خانه ي غرور است كانون محبت نشود. ياران دوران فرومايگي، نكوخويي ندانند و تنگ نظران ره به بزرگي نبرند. حسودان بر جمال و كمال جز به چشم كين ننگرند و دروغگويان از كسي وفا و اعتماد نبينند.

cheat on wife women cheat
cheat on wife women cheat
((گوته)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


رقابت تا زماني پسنديده است كه كار را به حسادت نكشاند.((دكارت)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


روح جهان از خوشبختي انسانها سيراب مي‌شود و يا از بدبختي، ناكامي و حسادت آنها.((پائولو كوئيلو

marriage affairs women cheat
online women cheat
online women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد marriage affairs women cheat
online women cheat
online women cheat
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


حسد ورزان و شكست خوردگان تنها در حالي مي توانند به تو صدمه بزنند كه خود، توان اين كار را به آنان بدهي.(( cheat on wife women cheat

cheat on wife women cheat
">پائولو كوئيلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مرگ، اين لطف را دارد كه كاخ نيكنامي را بهره‌ي انسان مي‌سازد و رشك و تنگ‌نظري كسان را نسبت به وي نابود مي‌كند.((فرانسيس بيكن)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آرزو و چشم و هم چشمي و رشك، هر سه به ترتيب دنبال يكديگرند.((آگاتا كريستي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حسود تصور مي كند چنانچه پاي همسايه اش بشكند، او بهتر راه تواند رفت.((مثل دانماركي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آنكس كه به كسي ديگر حسد ورزد، دليل بر آن است كه اعتراف به برتري او كرده است.((هراس وال پول)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر حسادت ويژگيهاي سوختن را داشت، نياز به هيچ سوخت ديگري نبود.(( online women cheat">مثل يوگوسلاوي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از حسادت تنها يك نتيجه عايد حسود مي شود و آن از بين رفتن تدريجي خود اوست.

online women cheat
online women cheat
((مثل انگليسي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بدگويي حسود دليل برتري شماست.

online women cheat
(( marriage affairs women cheat">تن
marriage affairs women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد marriage affairs women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


حسود قبل از اينكه چاقي ديگران را بگيرد، خودش از لاغري خواهد مرد.((امير قلي امين

cheat on wife women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد cheat on wife women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مردها را شجاعت به جلو مي راند و زنها را حسادت.((؟)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


يكي از بينش هايي كه به انسانها لطمه مي زند، آرزوي برابري است؛ اين آرزو سرچشمه حسادت و تنگ نظري است.((جان ماكسول

cheat on wife women cheat
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد cheat on wife women cheat))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


حسهاي بد و منفي مثل كينه، حسد، غم و غصه چنان با قدرت و سرعتي غيرعادلانه راه خود را در افكار آدمي باز مي كند كه به ناچار افكار خوب و خوشايند مجبور به عقب نشيني مي شوند.

online women cheat
((ديل كارنگي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آن‌كس كه رشك ورزد، خسيس و نادرست باشد، تنها به مِس سخني يا ديدار زيبا، اَرجمند نگردد.

online women cheat
((بودا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خودبيني و رشك بردن، هزاران ويژگي خوب را مي پوشاند.

marriage affairs women cheat
((كنفوسيوس)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از ستايش (ديگران) بپرهيز زيرا (اين كار) مانند سر بريدن است (يعني ممكن است دشمناني از روي حسادت پيدا كند و جان او به خطر بيفتد.)

marriage affairs women cheat
((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد
1 2 پسين


واژه‌هاي کلیدی:

سخنان بزرگان در مورد حسادت

|

سخنان بزرگان درباره حسادت

|

سخن بزرگان در مورد حسادت

|

سخن بزرگان درباره حسادت

|

سخنان زیبا در مورد حسادت

|

سخنان زیبا درباره حسادت

|

جملات بزرگان در مورد حسادت

|

جملات بزرگان درباره حسادت

|

جملات زیبا در مورد حسادت

|

جملات زیبا درباره حسادت

|

جملات کوتاه در مورد حسادت

|

جملات کوتاه درباره حسادت

|

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.