بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

سخنان بزرگان درباره امانت و امانت داري

زمان جستجو: 0.001 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 33 گفتار يافت شده

چيزهاي كوچك به راستي كوچك هستند، اما امين بودن در چيزهاي كوچك، كار بزرگي است.((مادر ترزا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حتي پزشكان در كمال راستي، امانت و پايبندي خود، اشتباه كرده‌اند و مي‌كنند.((آنتوني رابينز)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از محالات است كه كسي را براي آنچه كه هست، دوست بدارند. بيشتر آدمها چيزي را در ديگران دوست دارند كه خود به آنها امانت مي دهند: خودشان را، تفسير و برداشت خودشان را از او ... .((spy phone android text spy app free android spy apps for texting

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
" title="فيلسوف و شاعر آلماني (1749- 1833)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
">گوته)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هرگز كتابي به كسي امانت ندهيد، چون به شما برگردانده نمي شود. من تمام كتابهاي كتابخانه ام امانتي است كه از ديگران گرفته ام.((آناتول فرانس)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هركس كتاب را به امانت (عاريه) داد، يك دستش را بايد بريد و هركس پس بدهد، هر دو دستش را.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
((مثل فارسي)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


راستي، امانت است و دروغ گفتن خيانت.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((بوذرجمهر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كسي كه با او مشورت مي‌كنند، امانت‌دار است، اگر خواست، (با او) مشورت كرده و اگر (هم) خواست، مشورت نمي‌كنيم.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
((حضرت محمد (ص)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


(انسان) منافق صلاحيّت اين را ندارد كه نزد خداوند امين (و مورد اعتماد) باشد.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((حضرت محمد (ص)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مؤمن كسي است كه مردم، او را نسبت به جان و مال و خون‌شان، امين مي‌دانند.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


علماء، افراد اميني هستند كه حجّت خدا بر خلق او مي‌باشند. (با بيان و شرح دستورات الهي، مردم را نسبت به تكاليف خود، آشنا مي‌كنند.)

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((حضرت محمد (ص)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از شرائط ساعت (نشانه‌هاي قيامت) دشنام و سخن زشت گفتن و قطع كردن پيوند خويشاوندي و خائن دانستن امين و امين دانستن خائن است.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


‌امانت‌داري،‌ روزي را و خيانت، فقر را فراهم مي‌سازد. (‌زيرا به انسان امانت‌دار، اعتماد زيادي مي‌شود و كارهاي مهمّ و اساسي و پردرآمد به او سپرده مي‌شود ولي انسان خائن در هيچ جايي،‌ اعتبار ندارد.)((حضرت محمد (ص)

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


‌هيچ قومي جز‌، با امانت (با قوم ديگر) همنشيني نمي‌كند. (يعني تا اعتماد متقابلانه نباشد، ارتباطي هم نيست.)((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به كسي كه تو را مورد اطمينان خود مي‌داند، امانت (او) را بده و با كسي كه به تو خيانت هم كرده است. خيانت مكن.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زماني كه مردي سخني گفت سپس متوجّه (اطراف) خود شد، پس، (بدان كه با اين كاري كه انجام داده است) ‌آن سخن، امانت است. (و او نمي‌خواهد كسي بفهمد.)((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اولين چيزي كه از (ميان) اين امت برداشته مي‌شود، حياء‌ و امانت است.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
((حضرت محمد (ص)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


كسي كه امانت در او نباشد،‌ ايمان ندارد و كسي كه وفا به عهد ندارد، دين ندارد.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كسي كه امانت ندارد، (در امانت خيانت مي‌كند) ‌ايماني براي او نيست.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


فقر، امانت (خداوند به انسان) است پس كسي كه او را بپوشاند، عبادت كرده است.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تاجري كه (‌در تجارت خود) امانت‌دار، راستگو و مسلمان باشد، روز قيامت با شهداء است (محشور مي¬شود.)((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


‌تاجري كه راستگو و امانت‌دار باشد (روز قيامت) با پيامبران و راستگويان و شهداست.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر در كارهاي كوچك درستكار باشيد، در كارهاي بزرگ نيز درستكار خواهيد بود؛ و اگر در امور جزئي نادرست باشيد، در انجام وظايف بزرگ نيز نادرست خواهيد بود. پس اگر در مورد ثروت‌هاي دنيوي، امين و درستكار نبوديد، چگونه در خصوص ثروت‌هاي حقيقي آسماني به شما اعتماد خواهند كرد؟

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((انجيل لوقا
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


دو طرف صراط، امانت و صله‌ي رحم است. پس كسي كه در امانت مردم خيانت نكرده است و با خويشان خود نيكي كرده از صراط به آساني مي‌گذرد زود به بهشت مي‌رود و كسي كه خيانت در امانت‌ها كرده و قطع صله‌ي رحم كرده است عمل ديگر او را نفع نمي‌دهد و صراط او را در آتش مي‌افكند.((حضرت محمد (ص)

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


سه چيز است كه خدا به هيچ وجه در آن رخصتي نداده است: اول پس دادن امانت از هر كه باشد خواه نيكوكار و خواه بدكار، دوم وفا به عهد و پيمان كردن خواه با نيكوكار و خواه با بدكار، سوم نيكي با پدر و مادر خواه نيكوكار باشند و خواه بدكردار.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((امام محمد باقر (ع)
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هر كه خيانت كند امانتي را در دنيا و به اهلش پس ندهد تا مرگ او را دريابد بر غير ملت من مرده باشد و حق تعالي در قيامت از او در خشم باشد.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بر تو باد به مصاحبان كهنه و حذر كن از مصاحبت مصاحبان تازه كه ايشان را عهدي و امانتي و وفايي نيست و بر حذر باش از همه كس هر چند اعتماد بسيار داشته باشي.((امام جعفر صادق (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


قطعي است كه امر ما (اهل بيت) سخت است و بس دشوار. آن را تحمل نمي‌كند، جز مؤمني كه خداوند قلب او را براي ايمان آزمايش نموده است و حديث ما را جز دل‌هاي امين و عقول و خِردهاي متين نگاه نمي‌دارد.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((امام علي (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كسي كه امانت را ناچيز شمارد و به آن خيانت كند و نفس و دين خود را از خيانت پاك نگرداند، قطعاً ذلّت و رسوايي را در دنيا به خود وارد ساخته و او در آخرت ذليل‌تر و رسواتر خواهد بود.((امام علي (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


كسي كه امين نباشد و امانت را برنگرداند، خسارت خواهد ديد.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((امام علي (ع)
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


من با دو نفر جنگ خواهم كرد: مردي كه چيزي را ادعا كند كه شايسته‌ي آن نيست و مردي كه از اداي حقّي (امانتي) كه به عهده دارد، امتناع بورزد.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((امام علي (ع)
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
1 2 پسين


واژه‌هاي کلیدی:

سخنان بزرگان در مورد امانت و امانت داري

|

سخنان بزرگان درباره امانت و امانت داري

|

سخن بزرگان در مورد امانت و امانت داري

|

سخن بزرگان درباره امانت و امانت داري

|

سخنان زیبا در مورد امانت و امانت داري

|

سخنان زیبا درباره امانت و امانت داري

|

جملات بزرگان در مورد امانت و امانت داري

|

جملات بزرگان درباره امانت و امانت داري

|

جملات زیبا در مورد امانت و امانت داري

|

جملات زیبا درباره امانت و امانت داري

|

جملات کوتاه در مورد امانت و امانت داري

|

جملات کوتاه درباره امانت و امانت داري

|

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.