بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

زمان جستجو: 0.156 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 58 گفتار يافت شده

زشت

كسي كه نمازش، او را از كارهاي زشت و بد، منع نكند، از طرف خدا به جز دوري از او، چيزي به او اضافه نمي‌شود. (نمازش او را از خدا، دورتر مي‌كند.)

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
((حضرت محمد (ص)
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


‌خدايا! (روز به روز به توفيقات ما) ‌اضافه كن و از ما كم مكن و ما را (‌در دنيا و آخرت)‌ گرامي بدار و ذليل مكن و (‌از نعمت‌هاي خود) ‌به ما بده و از ما محروم مكن و ما را تأثيرگذار (‌كارهاي نيك) قرار داده و تأثير‌پذير (كارهاي زشت ديگران) قرار مده و ما را خشنود ساخته و از ما نيز راضي باش.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دشنام دادن به (فرد) مسلمان،‌ گناه زشت و جنگيدن با او، كفر است و احترام (و ارزش) به ثروت او مانند ارزش به خون او مي‌باشد.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بهترين صدقه‌، حفظ زبان (‌از كلمات زشت) ‌است.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((حضرت محمد (ص)
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


‌محبوب‌ترين عمل نزد خداوند، حفظ زبان (از سخنان زشت) است.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


‌زناي زبان، سخن (زشت) است.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زبان خود را (‌از حرف زشت)‌ حفظ كن.

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر زنان نبودند (كه خود را زينت كرده و مردان را به كارهاي زشت ترغيب مي‌كنند) خداوند آن‌گونه كه شايسته‌ي پرستش او بود، عبادت مي‌شد.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از شرائط ساعت (نشانه‌هاي قيامت) دشنام و سخن زشت گفتن و قطع كردن پيوند خويشاوندي و خائن دانستن امين و امين دانستن خائن است.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دشنام و سخن زشت در هيچ موردي (از صفات اسلامي روا) نيستند و همانا نيكوترين از مردم در اسلام، خوش خلق‌ترين‌شان است.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


‌خداوند رحمت كند كسي را كه زبان خود را (‌از سخن زشت مثل تهمت و غيبت و دشنام و سخن‌چيني) حفظ كند.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بهترين افراد امّت،‌ خشم‌گيرندگاني هستند كه وقتي عصباني و خشمگين مي‌شوند، (به همان حالت طبيعي خود) برمي‌گردند (‌و خشم آنها باعث نمي‌شود، كنترل خود را از دست بدهند و اعمال و گفتار زشت از آنها صادر شود.)‌((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از بخيل پرهيز كنيد؛ زيرا اقوام قبل از شما را نابود كرد و آن‌ها را وادار كرد به اين كه خون يكديگر را مي‌ريختند و محارم خود را حلال مي‌شمردند (و با آنها عمل زشت انجام مي‌دادند و اينها همه به خاطر بخل بود.)

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
((حضرت محمد (ص)
signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


‌حقيقتاً‌ خداوند،‌ افراد شوخي را كه در شوخي خود،‌ راستگو هستند، مورد بازخواست قرار نمي‌دهد. (يعني از شوخي خود سوء‌ استفاده نكرده و الفاظ زشت و حرف زدن با نامحرم را در قالب شوخي قرار نمي‌دهد.)

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زماني كه كارهاي زشت بنده¬اي به اتمام رسيد (و متوجّه گناهان خود شده و با توبه به سوي خداوند بازگشت نمود) مالِك چشمان خود مي‌شود و هر زماني كه بخواهد با دو چشم خود گريه مي¬كند.((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تنهايي بهتر از همنشيني با انسان بد است و داشتن همنشين خوب، بهتر از تنهايي است و كلام (سخن گفتن) نيكو، بهتر از سكوت و سكوت، بهتر از سخن شر (بد و فتنه‌انگيز و زشت) است.((حضرت محمد (ص)

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از مردم با ايمان كسي است كه عمل زشت را با دست و قلبش منكر مي‌شود و ناپسند مي‌شمارد، اين است تكميل كننده‌ي خصلت‌هاي خير.((امام علي (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از زشت‌ترين حالات زمامداران نزد مردمان صالح، اين است كه مردم درباره‌ي آنان گمان فخرفروشي و غرور ورزي داشته باشند و وضع شخصيتي آنان بر كبر مبتني شود.((امام علي (ع)

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آن كه خوش منظر است، عقلش ناقص مي‌باشد و كسي كه كشيده قامت است، كوتاه همّت است. كسي كه داراي عمل پاكيزه است، چهره‌اي زشت دارد و آن كه قامتي كوتاه دارد، زيرك و هشيار است. انساني كه طبيعتش احسان‌گر است، تصنّع كردنش ناخوشايند است و كسي كه قلبش سرگشته است، تعقّلش آشفته مي‌باشد و آدم خوش‌زبان، داراي دلي آهنين است.((امام علي (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به يقين، خيانت بر امت، بزرگ‌ترين خيانت است و فريبكاري‌ِ پيشوايان، زشت‌‌ترين فريبكاري‌هاست.((امام علي (ع)

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia do i have chlamydia get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


وصله‌ي رحم كه بر مال مي‌افزايد، و اجل را به تأخير مي‌اندازد؛ و صدقه‌ي پنهاني كه كفّاره‌ي گناه است؛ و صدقه‌ي آشكار كه مرگ زشت و سخت را دفع مي‌نمايد؛ و انجام كارهاي نيكو كه از سقوط‌‌‌هاي پست جلوگيري مي‌كند.((امام علي (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خداوند سبحان بندگان خود را در هنگام ارتكاب اعمال زشت مبتلا مي‌سازد به كاهش ميوه‌ها، و حبس بركات، و بستن در خزانه‌هاي خيرات، تا كسي كه بخواهد، به طرف خدا برگردد و گنهكار دل از گناه بركَنَد. و كسي كه مي‌خواهد به ياد خدا بيفتد، و كسي كه مي‌خواهد، به خاطر نهي از لغزش‌ها، از آن‌ها امتناع بورزد.

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
((امام علي (ع)
signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


مردم را از كار زشت نهي كنيد و خود نيز از آن دور شويد، زيرا جز اين نيست كه شما مأمور شده‌ايد به نهي كردن مردم، پس از آن‌كه خود از ارتكابِ امور زشت اجتناب كنيد.((امام علي (ع))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


از زنان پليد بترسيد و از خوبان آنان برحذر باشيد. در كارهاي نيكو از زنان اطاعت مكنيد، تا در كارهاي زشت طمعي نورزند.((امام علي (ع)

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


از رفاقت با كسي كه رأيش سست و بي‌پايه و عملش زشت است، پرهيز كن، زيرا محاسبه‌ي ارزش هم‌نشين با هم‌نشين صورت مي‌گيرد.((امام علي (ع)

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


خودخواهي فكري و مادي، هر دو به يك اندازه زشت و ناپسند هستند.((كيم وو چونگ

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


زندگي سرشار از خوشگذراني، بر چهره ي انسانها همچون مومي بسيار كهنه و زشت اثر مي نهد.((كريستين بوبن

signs of chlamydia where to go to get tested for std get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia where to go to get tested for std get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


نزد آنان كه بيش از توانِ خويش مي خواهند، دروغي زشت در ميان است.((نيچه

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia do i have chlamydia get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


داماد زشت و باشخصيت بهتر از داماد خوش صورت و بي لياقت است.

signs of chlamydia do i have chlamydia get std tested
((ضرب المثل آلماني
signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدsigns of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


پرداختن به جزئيات، زندگي را تباه و زشت مي كند؛ ساده شويد، ساده كنيد.

signs of chlamydia chlamydia in the mouth pictures get std tested
((هنري تورئو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد
1 2 پسين

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.