بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

زمان جستجو: 0.125 ثانيه

نمايش 1 - 30 گفتار از 81 گفتار يافت شده

آرام

براي يك زندگي آرام و بدون دردسر، شوهر بايد كر و زن بايد لال باشد.((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting

" title="نويسنده اسپانيايي ( 1547- 1616 )
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
">ميگوئل سروانتس ساآودِرا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بشر وقتي در خانه اش نشسته است، خواهان حادثه اي در زندگي و هنگامي كه دچار حادثه اي مي شود، خواهان زندگي آرام در خانه است.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting

" title="
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
">وايلر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


حقيقتاً بر مؤمنين لازم است كه نسبت به (بيماري) و دردهاي يكديگر متأثّر شوند همان طوري كه بدن از درد سر، بي‌قرار مي‌شود (و آرام و قرار ندارد و يك نقطه‌ي كوچكي درد مي‌كند اما تمام بدن، بي‌خوابي مي‌كشد.)((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


براي جهنّم، دري وجود دارد كه از آن وارد نمي‌شود مگر كسي كه خشم خود را با نارضايتي خداوند بزرگ فرو نشاند. (بعضي از افراد هستند كه موقع عصبانيت با چيزهايي آرام مي‌شوند كه نارضايتي خدا در آن است مثلاً ‌اگر موقع خشم به آنها رشوه دهند، خوشحال مي‌‌شوند.)((حضرت محمد (ص)

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting
))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


نيكي، آن است كه قلب انسان با انجام دادن آن، آرام بگيرد و روح با آن اطمينان پيدا كند و (ولي) بدي آن است كه در روح اثر مي‌گذارد و در سينه دگرگوني ايجاد مي‌كند اگرچه مردم، خبردار شوند.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


‌هيچ كاري به نتيجه نمي‌رسد مگر اين كه نزد انسان شرافتمند و ديندار باشد. (زيرا آنها ارزش كار خوب را مي‌‌دانند و تا آن را به اتمام نرسانند، آرام و قرار نمي‌گيرند.)((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


نزديك است كه حسد، بر تقدير (‌الهي) چيره شود. (‌يعني انسان حسود تا وقتي حسادت خود را بر طرف مقابل عملي نسازد، آرام نمي‌نشيند.)((حضرت محمد (ص))) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


در آن هنگام كه زمين، لرزه‌ي بزرگ را بگيرد و قيامت با حوادث بزرگش محقق گردد و هركس به عملي كه كرده، ملحق شود و به هر معبودي آن‌كه عبادتش نموده، برسد و اهل هر طاعتي به مطاع خود نايل آيد، در آن روز، در سنجش عدالت و قسط خداوندي يك نگاه در هوا و صداي آرام حركتِ قدم در زمين به نتيجه و جزاي خود نرسد، جز بر مبناي حق خود.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
((امام علي (ع)
spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


در صف‌‌آرايي و حمله بر دشمن، زره‌پوش را بر بي‌زره مقدّم بداريد، و دندان‌ها را بر هم بفشاريد، زيرا در زمانِ وارد كردن نيزه‌ها بر بدن دشمن، اين حالت بهتر مي‌تواند شمشيرها را از فرق سر برگرداند و بپيچد، زيرا اين حركت و پيچيدن، زخم را كاري‌تر، و شكاف را عميق‌تر مي‌سازد، و پلك‌ها را روي هم گذاريد و چشم را نيم‌بسته نگهداريد. زيرا اين حالت، دل را محكم‌تر و آرام‌تر مي‌سازد.((امام علي (ع)

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


آن كس كه با وجداني آرام، خود را وقف خدمت به ديگران مي‌كند، روز به روز، نياز بيشتري به اين خدمت، در درون خود حس مي‌كند و ايمانش بي‌درنگ فزوني مي‌گيرد.((گاندي

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


هميشه مانند اردك، آرام و خونسرد روي آب راه برويد؛ ولي درون آّب، خوب دست و پا بزنيد.((پرمودا باترا)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


خنده، بزرگ‌ترين آرام‌بخش طبيعي‌ست.((پرمودا باترا

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


سكوت را بياموز؛ بگذار ذهن آرام تو گوش كند و بياموزد.((فيثاغورث)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همه‌ي گرفتاري‌هاي انسان از اين است كه نمي‌تواند تنها در اتاقي بنشيند، آرام گيرد و سكوت كند.((بلز پاسكال

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


"تهيدستي، ننگ نيست." چه جور هم! ولي آنان [گويندگان اين سخن] تهيدستان را به ديده‌ي ننگ مي‌نگرند. چنين مي‌كنند و سپس، او را با گفتن چند مثل، آرام مي‌كنند.((والتر بنيامين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هرگاه افراد در جايي هستند كه بايد باشند، آنگاه جامعه به خوبي عمل مي‌كند، همه چيز آرام و هر چيزي روي روال خودش به پيش مي‌رود.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((كيم وو چونگ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


بهترين راه براي نگه‌داشتن كودكان در خانه اين است كه محيطي شاد و آرام به وجود آوريم و كاري كنيم كه يكنواختي و سستي از فضاي آن رخت بربندد.((دروتي پاركر)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شما داراي فرزند آرام و شايسته‌اي هستيد. سپس زماني كه به سيزده سالگي مي‌رسد، اجنه او را با خودشان مي‌برند و به جايش موجود ناشناسي را برمي‌گردانند كه برايتان يك دم، آرام و قرار باقي نمي‌گذارد.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((ژيل آيكن بري
spy phone android text spy app free android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android text spy app free android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


موسيقي، به شيوه اي آرام و تشويق كننده به يادمان مي آورد كه رؤياهايمان ارزشمند هستند و ما شايستگي پيگيري آرزوهايمان و رسيدن به آنها را داريم.

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
((مارشا برايتِن باخ)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ما بايد براي تبديل رؤيا به طرح، طرح به هدف و اهداف به كنش‌هاي عملي روزانه، خود را سامان دهيم تا بتوانيم با گام‌هايي آرام، به سوي آينده‌اي بهتر به پيش رويم.((جيم رآن)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


ديگر بار چونان درختي باش كه دوستش مي داري؛ همان درخت شاخه گستري كه آرام و نيوشا بر دريا خميده است.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زمين هنوز براي روانهاي بزرگ گشاده است. هنوز چه بسيار جاي ها كه براي تنهايان و جفت هاي تنها تهي است؛ چنان جاي هايي كه برگردشان عطر خوش درياهاي آرام وزان [ =روان ] است.((نيچه

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


شاعران و هنرمنداني كه از سينه تنگي [ = آسم ] رنج مي برند، كاري مي كنند كه قهرمانانشان بيش از همه نفس نفس بزنند: آنها چيزي از آرام و سبك نفس كشيدن نمي دانند.

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
((spy phone android free phone spy app android spy apps for texting" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


با حواس سست و خفته با تندر و آتش بازي آسماني سخن بايد گفت. اما زيبايي آوايي آرام دارد كه تنها در بيدارترين روانها راه مي برد.((نيچه

spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


فضيلت هاي ما نيز بايد آرام بخرامند؛ چون شعرهاي هومر، كه سبك مي خرامند.((spy phone android gps spy app android spy apps for texting" title="فيلسوف آلماني (1844- 1900)">نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


مرد و زن در باب يكديگر اشتباه مي كنند و در نتيجه به خويشتن احترام مي گذارند و عشق مي ورزند (يا درست تر آن است كه بگوييم به آرمان خويش عشق مي ورزند). از اين رو، مرد به دنبال زني آرام است، اما زن درست بسان گربه اي كه خوب حفظ ظاهر آرام را تمرين كرده است، بس ناآرام است.((نيچه)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به راستي، اميد است كه دل بي‌آرام انسان را به آرامگاه آسايش هدايت مي‌كند.((پيندار)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


آرام باش اي دل غمگين! از شِكوه بس كن؛ پشت ابرها هنوز خورشيد مي درخشد؛ سرنوشت تو همان است كه ديگران دارند. در هر زندگي بايد بارانهايي فرو ريزد و برخي روزها تيره و حزن انگيز باشند.

spy phone android text spy app free android spy apps for texting
((هنري وادزورث لانگ‌فلو
spy phone android gps spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android gps spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />


كودكي شاخساري است كه پرندگان و شكوفه هاي بسيار بر آن آرام مي گيرند؛ و پيري شاخه اي است كه برف بر آن مي نشيند.((هنري وادزورث لانگ‌فلو)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


زندگي يعني چيزي از خود ندانستن، از خود كم دانستن، يعني انديشيدن، به خود آگاه بودن، آن هم ناگهاني مثل اين لحظه ي آرام، يعني يكباره مفهوم وحدت درون و واژه ي جادويي روان را يافتن.((فرناندو پسوا

spy phone android free phone spy app android spy apps for texting
)) خطاي اين گفته را گزارش دهيدspy phone android free phone spy app android spy apps for texting))','editedError@rahpoo.com')" class="qq" />
1 2 3 پسين

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.