سخن بزرگان

سخن بزرگان

سخن


- سخون, کلام, قول, نطق, بیان, گفتار, آنچه‌گفته‌شود

- ( اسم ) 1 - گفتار قول کلام . 2 - نطق بیان . 3 - اراده آرزو . ترکیبات اسمی : یا سخن بکر . کلامی که سابقه نداشته باشد . یا سخن بی مغز . سخن بی نتیجه . یا سخن جور . کلام ناخوش و زشت و دلشکن . یا سخن دلفروز . 1 - کلام خوش و نیکو . 2 - وعظ نصیحت . یا سخن زمانه . تهمت افترائ . یا سخن زمهریر . کلام بی اثر و بیمزه و افسرده . یا سخن سنگ . سخنی که بر گوش گران آید . یا سخن شیرین . گفتار مطبوع و دلپذیر . یا سخن غیبی . 1 - پیشگویی از آینده . 2 - گفتاری که به طور تفال گویند . یا سخن میان تهی . سخن بی مغز . یا سخن نا فرجام . کلام بیهوده و گستاخانه ترکیبات فعلی : یا به سخن در آمدن . شروع به سخن کردن حرف زدن . یا در سخن آمدن . به سخن در آمدن .

- گرم
 

برگرفته از http://www.farsilookup.com

بزرگان

 

بزرگان : [بُ زُ] جمع بزرگ. اعظم. امجاد. اكابر. اشخاص بزرگ و مهم. سران. اعيان. اشراف. اميران.

همان اندريمان كه پيروز گشت

بكشت از بزرگان ما سي‌وهشت.

فردوسي

همه اعيان و بزرگان درگاه نزديك وي رفتند. [تاريخ بيهقي].

بزرگانش گفتند كز بيش و كم

اگر بخت ياور بود نيست غم.

اسدي

 

گوئي كه از نژاد بزرگانم

گفتاري آمدي تو نه كرداري.

ناصرخسرو.

و به مشايعت او جمله‌ي لشكر و بزرگان برفتند. ‌‌[كليله و دمنه].

پيش بزرگان ما آب كسي روشن است

كآب ز پس ميخورد بر صفت آسياب.

خاقاني

بيايد ساختن با داغ دوري

كه عيب است از بزرگان ناصبوري.

نظامي

امراء خراسان و بزرگان اطراف در مجلس او صف كشيدند و پيش تخن او بايستادند.[ ترجمه تاريخ يميني ص 176].

 

سخني بي‌غرض از بنده‌ي مخلص بشنو

اي كه منظور بزرگان حقيقت‌بيني.

حافظ

 

برگرفته از فرهنگ واژگان دهخدا

معاني واژه‌هاي كليدي: سخن | جملات زيبا | جمله | سخن بزرگان | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.