بانک سخنان بزرگان - با بیش از 18 هزار گفته از بزرگان جهان

فهرست دسته‌بندي گفته‌ها

آراستگي
آرزو
آزادي
آزمايش و امتحان
آفرينش و نوآوري
آموزش و پرورش
آيين و مذهب

اجتماع
اخلاق
اراده و پشتكار
ازدواج-مرد-زن
استاد
استعداد
اشتباه
اعتقاد
اعتماد
انتخاب
اندوه و غم
انديشه
انسان
امانت

بخت و اقبال
بخشايش
بدبختي
بندگي

پاداش
پدر و مادر
پرسش و پاسخ
پژوهش
پشيماني و تاسف
پيروزي

تاريخ
تجربه
ترس
تشويق
تصميم
تغيير و دگرگوني
تكبر و غرور
تندرستي
تنهايي
تهمت
توانايي

جايگاه و مقام
جنگ و صلح
جواني و پيري

چاپلوسي

حسادت
حقيقت
حق

خاطره
خانواده و تبار
خشم
خنده
خواب و رويا
خودباوري
خودشناسي
خوشبيني و بدبيني
دارايي

دارايي
دانايي و ناداني
دانش و حكمت
درستكاري و صداقت
دروغ
دليري و شجاعت
دورانديشي
دوستي و دشمني

ذهن و هوش

راز و رازداري
راهنمايي و هدايت

زندگي
زيبايي

ستم
ستمديده و مظلوم
سخن و سخن وري
سعادت
سكوت
سياست

شادي
شايستگي و لياقت
شرافت و بزرگي
شرمساري
شعر
شك و ترديد
شكست و ناكامي
شكيبايي
شهرت

صبر و تحمل

طمع

عدالت
عشق
علوهمت
عيب و نقص

غيبت

فداكاري و جوانمردي
فرهنگ و تمدن
فروتني
فريب و فريبكار
فضيلت
فقير

قانون
قدرت
قرض
قضاوت
قمار
قناعت و صرفه جويي

كار
كتاب
كردار و رفتار
كنجكاوي
كودك
كينه و نفرت

گناه و گناهكار

مدرسه و دانشگاه
مديريت
مرگ
مشكل و دشواري
مشورت
ملت
منش
مهرباني
ميانه روي
ميهماني

نظم و ترتيب

هدف
همنشيني
هنر و هنرمند
هوس

نگرش


وجدان
وظيفه
وفا
وقت
گفته هاي دسته بندي نشده

بازگشت به سربرگ

این صفحه را به اشتراک گذارید

واژه‌هاي كليدي:

سخنان بزرگان

|

جملات زيبا

|

جمله

|

سخن بزرگان

|

جملات بزرگان

|

جملات

|

جملات قصار

|

سخنان زیبا

|

جملات ناب

|

جملات سنگین

|

جمله های باحال

|

جمله های زیبا

|

گفته های بزرگان

|

گفتار نیک

|

گفتار بزرگان

|

جملات ماندگار

|

سخنان زیبا

|

جملات زیبا

|

سخنان قصار

|

جملات کوتاه

|

سخنان کوتاه

|

سخنان آموزنده

|

گفته های آموزنده

سپاسگزاري: از اينكه گفته‌ها و جستارهاي اين سايت را تنها با «نام وُ نشاني ره‌پو»، به همراه «نامِ كتاب‌هايي» كه جستارها(جستارهاي‌كوتاه، داستان‌ها، چامه‌ها و...) از آن برگرفته شده‌است، به كار مي‌بريد و از اين راه سببي مي‌شويد براي دلگرميِ نويسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همه‌ي كساني كه در زمينه‌ي چاپ وُ نشر كتاب كوشا هستند؛ وَ همچنين كساني كه مي‌كوشند، فرهنگ كتاب‌خواني و آموختن را در اينترنت گسترش دهند، سپاسگزاريم.

* تمامي گفته‌ها و جستارهاي اين سايت به سبب روش گردآوري و  ويرايش آن‌ها براي شما بازديدكنندگان  بزرگوار قابل تشخيص هستند.

براي نمايش گفته‌ها در وب‌سايت يا وبلاگ خود، اين كد را به صفحه‌ي مورد نظرتان بيفزاييد.

همچنين مي‌توانيد براي تنظيمات دلخواه، به بخش دريافت كد با تنظيمات دلخواه مراجعه فرماييد.

بياب واژه‌ها را در كلمه‌ها
شمار نمايش گفتارها در هر صفحه
موضوعات برگزيده شده توسط دسته‌اي از كلمات هم‌معني، گفته‌ها را جستجو مي‌كنند. براي جستجوي دقيق‌تر از جستجوگر استفاده كنيد. پس از گزينش موضوع، نام موضوع در كادر جستجوگر در ميان دو نشانه تعجب ( ! ! ) در كادر فرمان افزوده مي‌گردد. با استفاده از فرمان‌هاي جستجو، همراه با اين گزينه مي‌توانيد به نتايج دلخواه دست يابيد.
جستجوي ساده : كلمه يا كلمه هاي مورد نظر را با فاصله تايپ كنيد.
جستجوي واژه : واژه را بين دو نشانه " " بگذاريد.
جستجوي گفته هاي يك گوينده : نام گوينده را بين دو نشانه $ $ بگذاريد.
جستجوي موضوع : موضوع را در ميان دو نشانه ! ! بگذاريد. بايد نام موضوعات را بدانيد.
كلمه اي در گفته ها نباشد : اگر مي خواهيد كلمه اي در گفته نباشد آن را بين دو نشانه - - (منها) قرار دهيد.

براي اطلاعات بيشتر بر روي  لينك راهنما در پايين كادر جستجوگر كليك كنيد.
مي توانيد همه يا برخي از فرمانها را در كنار هم استفاده نماييد.
هيچ واژه‌اي براي جستجو وارد نشده است.
كليد جستجو بايد بيش از يك حرف باشد.